Wat zijn fondsen?

Fondsen of beleggingsfondsen, de woorden klinken vertrouwd maar worden niet altijd even correct gebruikt. Er is een duidelijk verschil tussen de fondsen die refereren naar een tak 23-product en anderzijds de ICB’s. Begint het allemaal wat te dansen voor jouw ogen? Geen probleem, lees gewoon verder, we maken het allemaal glashelder voor jou!

Wat is een beleggingsfonds?

Financiële instellingen richten fondsen in. Ze zijn een verzamelplaats voor spaargelden van beleggers. De banken beheren de fondsen. Elk fonds is in principe een mini-onderneming binnen een financiële instelling. Voor die fondsen werken fondsbeheerders die volgens een welbepaalde strategie het totale budget van het fonds gaan beheren. Een strategie kan zich richten op een sector, valuta, regio, product, etc. Dergelijk fonds valt onder de noemer ICB. Dit staat voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen.

Jouw investering komt dus in één gemeenschappelijke pot terecht waarmee de bank aan de slag gaat. Vanaf dat moment ben je voor een deel eigenaar van het fonds. Ongeacht in welke eindproducten het fonds belegt, daar word je nooit bezitter van. Stel dat een fonds uitsluitend in duurzame aandelen belegt, dan bezit je die aandelen niet. Enkel het aandeel of deelbewijs in het fonds komt jou toe.

Fondsen en het verschil met tak 23

Onterecht wordt bij het woord fonds vaak gedacht aan tak 23-producten. Dit klopt niet. Bovendien zijn de verschillen tussen de fondsen en de verzekeringsproducten uit tak 23 behoorlijk groot. Zo kunnen fondsen fiscaal aftrekbaar zijn terwijl tak 23-producten dit niet zijn. Als we het hier hebben over fondsen dan bedoelen we de ICB’s en niet de tak 23-producten.

Lees meer: Wat is een tak 23 verzekering?

Van defensief tot offensief

Wat als je beslist in een fonds te investeren? Allereerst wordt volgens de Europese MIFID-richtlijn jouw risicoprofiel opgesteld. De uitkomst kan schommelen van defensief over neutraal tot offensief. Beheerders bij de banken bespreken vervolgens een strategie die gevolgd kan worden. Zo kan de beheerder keuze hebben uit honderden verschillende fondsen elk met hun bijzonderheden. Een fonds kan samengesteld zijn uit aandelen, obligaties, vastgoed etc. Afhankelijk van het type fonds wordt overwogen wat bij jouw profiel past.

Is investeren in fondsen voor iedereen interessant?

Een fonds is per definitie een spreiding van jouw portefeuille. Diversificatie zonder te beleggen in een fonds is overigens een veel zwaardere opdracht. Stel dat je een gezonde diversificatie wil, dan ga je al heel wat aandelen, obligaties of andere producten bij elkaar moeten shoppen. Zelf een omvangrijke portefeuille samenstellen vergt en plus heel wat inzicht. Bovendien moet je er rekening mee houden dat de instapkosten zullen doorwegen op jouw rendement.

Lees meer: Waarom je een aandelenportefeuille zou diversifiëren

Ontdek de voordelen van de fondsen

Voor fondsen hoef je niet te beschikken over grote bedragen. Een fonds kan de deuren voor je openen met een minieme investering. Maar er zijn nog voordelen verbonden aan het beleggen in fondsen:

  • Spreiding: in tientallen producten beleggen zonder een gigantisch kapitaal aan te wenden: dat kan dankzij de fondsen. Bovendien is het mogelijk om je portefeuille te spreiden over valuta, regio’s, sectoren en producten heen.
  • Laagdrempelig: je begeeft je op dezelfde markten als de big shots. En je kan er best wel wat betekenen. Eenvoudig in- en uitstappen en zelf jouw risico bepalen: het is allemaal mogelijk in de wondere wereld van de fondsen.
  • Professionaliteit: fondsen worden beheerd door rasechte professionals die dagelijks bezig zijn met de financiële markten. Er bereikt hen veel meer info dan wat jij als enkele particulier kan oppikken.
  • Ervaring: een fondsbeheerders is toegelegd op de welbepaalde discipline waarin ook zijn fondsen gespecialiseerd zijn. De kennis van de markt en diens omstandigheden is dus optimaal.
  • Fiscale voordelen: sommige fondsen krijgen een duwtje in de rug in de vorm van een fiscaal voordeel. Duurzame en groene fondsen zijn de fondsen bij uitstek waarop een fiscaal voordeel wordt gegeven.

Maar er zijn ook nadelen verbonden aan fondsen

Voor niks gaat de zon op, geldt ook wanneer we het hebben over fondsen.

  • De in- en uitstapkosten van een fonds kunnen wel eens sterk verschillen van bank tot bank. Ook de aard van het fonds en de samenstelling ervan heeft een invloed op de kosten.
  • De ervaren fondsbeheerder die werkt natuurlijk ook niet gratis. Daarom worden er door de financiële instelling beheerskosten aangerekend.
  • De evenredigheid tussen rendement en risico is ook van tel als het gaat over fondsen. Dit betekent dus dat tegenover de leuke rendementen risico’s staan zoals: het wisselkoersrisico (voor als je gaat beleggen in vreemde valuta), inflatierisico en een concentratierisico (een fonds kan toegespitst zijn op één enkele sector, en als die net de klappen vangt…).

Om de belegger echter wat op weg te helpen werd de risicoscore in het leven geroepen. Dit is een getal van 1 tot 7 waarbij 1 een beperkt risico is en 7 een hoog risico inhoudt. Elk fonds krijgt zo’n risicoscore mee zodat de belegger weet of zijn belegging onderhevig kan/zal zijn aan schommelingen. De risicoscores zijn dus een leidraad voor de onervaren belegger, sla ze dan ook niet achteloos in de wind.

Beleggingsfondsen in vele vormen

Zoals gezegd bestaan er binnen de beleggingsfonds heel wat verschillende types. Je hebt er met vast kapitaal, met veranderlijk kapitaal maar ook fondsen die enkel investeren in vastgoed of in duurzame producten. In België worden fondsen vaak verkocht met een kapitaalbescherming. Doel is om jouw investering op het einde van het fonds (sommige fondsen kennen een vervaldatum), terug te keren. Let wel: het is de bedoeling om al jouw centen terug te geven maar het is géén garantie. Als we de fondsen juridisch benaderen bestaan, zie je volgende fondsen op de markt:

BEVEKs of SICAVs

Dit zijn de meest voorkomende ICB-fondsen op de markt. Het zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal. Concreet betekent dit dat er beleggers kunnen instappen maar dat er ook beleggers kunnen uitstappen. Het fonds kan dus over meer of minder kapitaal beschikken, naar gelang het aantal participanten.

BEVAKs of SICAFs

In tegenstelling tot de BEVEKs, zijn BEVAKs beleggingsvennootschappen met een vast kapitaal. De totale pot waarmee de beheerders aan de slag gaan die ligt dus vast. Je kan aandelen kopen in een BEVAK, net zoals bij elk ander aandeel fluctueert de waarde. De wet van vraag en aanbod dicteert hoeveel BEVAKs je krijgt voor jouw investeringsbedrag.

Vastgoedbevaks

Dit zijn beleggingsvennootschappen met een vast kapitaal die ook wel eens de papieren vastgoedbelegging worden genoemd. Ook dit is een beursgenoteerde BEVAK. Deze BEVAKs mogen uitsluiting in vastgoed beleggen (kantoren, magazijnen, serviceflats,…) Bovendien worden ze onderwerpen aan zeer strenge regels. Voorbeelden van Belgische vastgoedbevaks zijn Cofinimmo en Befimmo.

Lees meer: Indirect beleggen via vastgoedbevak

Privaks

Een privak staat voor Private Equity BEVAK. Dit is een beleggingsvennootschap dat gericht is op niet-beursgenoteerde bedrijven en firma’s die op een groeimarkt noteren. Zo moeten ook privaks aan strenge regels voldoen. Er zijn bepalingen in welke bedrijven een privak mag beleggen maar ook wordt wettelijk bepaald dat een privak bijvoorbeeld niet meer dan 20% van de portefeuille gedudende 1 jaar in één onderneming mag beleggen. Na het ter ziele gaan van Biotech is er nog slechts één Belgische publieke privak op de markt nl Quest for Growth.

Een groot gamma aan fondsen

De eindeloze mogelijkheden van het beleggen in fondsen. Wie start met beleggen in fondsen zal al snel merken dat er honderden, duizenden, tienduizenden types van fondsen bestaan. Om jou een indicatie te geven over een klein deeltje van het gamma, zetten we er enkele op een rij:

Aandelenfondsen

Met een aandelenfonds investeer je exclusief in aandelen. Voor dit soort fondsen is de grootste aandacht. Uiteraard kan je ook binnen een aandelenfonds nog keuzes maken, maar ze omvatten enkel en alleen aandelen.

Obligatiefondsen

Net zoals bij een aandelenfonds de focus ligt op aandelen is ook een obligatiefonds uitsluitend gericht op obligaties. Dit kunnen tal van soorten obligaties zijn: bedrijfsobligaties, globale obligaties, staatsobligaties,…

Gemengde fondsen

Gemengde fondsen hebben een mix van verschillende categorieën. Ze kunnen zowel aandelen, obligaties als vastgoed en valuta bevatten. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. De keuze van een mixed fonds wordt vaak gemaakt op basis van de risicofactor.

Dakfondsen

De dakfondsen worden ook weleens paraplufondsen genoemd. Het zijn fondsen die gaan beleggen in andere fondsen. Met andere woorden: een fonds dat belegt in een fonds dat op zijn beurt belegt in bepaalde producten. Als belegger kan je op deze manier beleggen in fondsen die anders niet bereikbaar zijn en die afgeschermd worden voor institutionele beleggers.

Geldmarktfondsen

Geldmarktfondsen of monetaire fondsen laten je toe om te investeren in buitenlandse valuta of in liquide middelen en rentedragende waarden (onder andere deposito’s). De risico’s, alsook de rendementen, zijn zeer beperkt. Een geldmarktfonds wordt vaak gebruikt om geld op te parkeren.

Sectorfondsen

In een sectorfonds worden producten ondergebracht gelinkt aan één bepaalde sector. Je bijvoorbeeld beleggen in een biotechnologie sectorfonds, of in een IT sectorfonds.

Regiofondsen

De BRIC-landen waren een tijdje hot. Als belegger zie je misschien opportuniteiten in een bepaald land, dan zijn de regiofondsen een antwoord. Je belegt er in producten van een bepaald geografisch gebied.

Pensioenspaarfondsen

Dit is de eigenlijke derde pijler van ons pensioenstelsel. Als spaarder stort je jouw jaarlijkse bijdrage in een pensioenspaarfonds waar je dan een fiscaal voordeel uit haalt. Na afloop van je actieve carrière put je hieruit als aanvulling op je wettelijk pensioen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.