Wat is een hedge fonds?

Hedgefondsen hebben een slechte naam en dat is onterecht. Het excessief agressieve, risicovolle gedrag van een kleine minderheid van voornamelijk Angelsaksische hedge fondsen die met geleend geld ondernemingen dwingen tot het maken van keiharde keuzes waarbij het belang van aandeelhouders voorop staat, is uitzonderlijk. De meeste hedge fondsen specialiseren zich in risicomijdende transacties na gedegen onderzoek, ver van de wereld van het snelle geld.

Maar wat is een hedgefonds eigenlijk?

Er zijn veel verschillende soorten hedgefondsen. Van oudsher hielden hedgefondsen zich bezig met het afdekken van risico’s op aandelen door gepaarde aandelentransacties uit te voeren. Ze kochten aandelen voor een bepaalde prijs en tegelijkertijd gingen ze een verplichting aan om dezelfde aandelen te verkopen: het zogenaamde long/short gaan. Met een dergelijke transactie werd mogelijk verlies op de gekochte aandelen afgedekt ofwel gehedged. Dit is de oorsprong van de naam hedgefonds en nog steeds houdt een substantieel deel van de hedgefondsen zich bezig met dit soort transacties als onderdeel van een doelgerichte acties met een beperkt risico. Deze risicomijdende strategie werd niet alleen toegepast op aandelen, maar ook op andere beleggingsobjecten, zoals onder anderen obligaties en valuta.

Lees meer: Wat zijn fondsen?

Wanneer zijn hedgefondsen interessant

Door hun hedge-activiteiten waren hedgefondsen bij uitstek toegerust om geld te verdienen in tijden van conjuncturele neergang. Immers, bij snel inzakkende beurskoersen kan met de handel in verkoopverplichtingen veel winst worden gemaakt. De economische neergang van de jaren zeventig leidde dan ook tot hogere winsten en grotere zichtbaarheid van hedge fondsen. Hedgefondsen werden een financiële hype en menig pensioenfonds bracht graag een deel van zijn vermogen onder bij een dergelijke hedgefonds, waar op basis van een ‘management fee’ hedge fondsmanagers hun ‘kunstje’ ook voor anderen uitvoerden.

In het algemeen houden hedge fondsen zich tegenwoordig bezig met arbitrage op kleine, specialistische deelmarkten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verschillen in de beurswaarde tussen verschillende bedrijven in dezelfde branche
  • Verschillen in de effectieve rentes van vergelijkbare obligaties
  • Verschillen in aandeelwaarde en waarde van converteerbare obligaties van een onderneming
  • Verschillen in marktindexwaarden en het koersverloop van individuele fondsen

Deelmarkten

Doordat hedgefondsen zich specialiseren op specifieke deelmarkten investeren ze in kennisopbouw over die deelmarkten. Op basis van de daarmee opgebouwde kennisvoorsprong anticiperen ze op verwachte gebeurtenissen, voordat deze algemeen bekend zijn. In de regel zijn hedgefondsen georganiseerd rond één of twee hooggespecialiseerde deskundigen die voor eigen rekening werken en hun activiteiten tegen een ‘management fee’ ook aanbieden aan grote vermogensbeheerders, zoals pensioenfondsen en beleggingsfondsen. Omdat hedge fondsen gebruik maken van grote sommen geld, staan ze niet open voor individuele beleggers. Gewoonlijk hanteren hedgefondsen vaste uitstapmomenten, omdat het niet mogelijk is om gedurende de looptijd van een transactie liquiditeiten vrij te maken, zonder de transactie zelf in gevaar te brengen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.