Factoren die de wisselkoersen kunnen beïnvloeden

Naast factoren als de interestvoet en inflatie, is de wisselkoers een van de belangrijkste parameters om ’s lands economische gezondheid af te meten. Wisselkoersen spelen een vitale rol in de nationale handel, wat onontbeerlijk is in elke vrijemarkteconomie ter wereld. Daarom zijn wisselkoersen een van de meest bekeken en geanalyseerde instrumenten. Op een kleinere schaal spelen ze ook een rol. Ze kunnen immers het rendement van jouw investeringen bepalen. Welke krachten sturen nu die zo belangrijke wisselkoersen?

Voor we de krachten die werken op de wisselkoers van naderbij gaan bekijken, is het belangrijk te begrijpen hoe de wisselkoers werkt op de handelsrelaties tussen twee landen. Onthou vooral dat wisselkoersen een vergelijk zijn tussen twee valuta van twee landen.

Een algemene regel om mee te beginnen: een land met een aanhoudend lagere inflatie zal een alsmaar hogere valutawaarde met zich mee brengen. De koopkracht zal vooruit gestuwd worden ten opzichte van andere valuta. Landen als Japan, Duitsland en Zwitserland kenden in de laatste helft van de 20ste eeuw voortdurende een lage inflatie. De Verenigde Staten en Canada haalden die lage inflatie pas later. De munt in landen met een hogere inflatie staat dan ook zwakker ten opzichte van landen met een lage inflatie. Vaak is er dan ook sprake van hogere interestvoeten.

De invloedrijke driekhoek

Interestvoeten, inflatie en wisselkoersen hangen vaak nauw samen. Wanneer je aanpassingen ziet op niveau van de interestvoeten, gaan centrale banken vaak invloed uitoefenen over zowel de wisselkoersen als de inflatie. En het veranderen van de interestvoeten heeft dan weer impact op inflatie en valutawaarden. Hogere interestvoeten bieden leners in een economie een hogere relatieve return dan in andere landen. Daarom trekken hogere interestvoeten buitenlands kapitaal aan, dat zorgt op zijn beurt dan weer voor stijgende wisselkoersen.

Landen engageren er zich toe om de publieke sector te financieren. Daar dienen overheden immers deels toe. Zo’n activiteiten ondersteunen ook de landelijke economie. Landen met een groot overheidstekort zijn echter niet aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. De reden? Een grote overheidsschuld moedigt inflatie aan. In het ergste geval gaat een overheid geld bijdrukken o zo een deel van die grote schuld te betalen. Zomaar geld bijdrukken kan niet ongestraft en leidt geheid naar een hoge inflatie. In z’on geval zijn de ratingbureaus belangrijke determinanten of een land eens soliede basis kent. Bekende namen zijn Moody’s of Standard & Poor.

Sterke export

De handelsbalans is een andere belangrijke factor. Dit is de verhouding tussen de import- en exportwaarde van een land. Wanneer een land veel meer exporteert dan importeert zal het aantrekkelijker ogen voor investeerders. Een land wat dan weer hoofdzakelijk afhankelijk is van import en nagenoeg niks exporteert, is doorgaans – mits enkele uitzonderingen- oninteressant.

Naast heel wat economische factoren is ook de politieke stabiliteit van belang. Investeerders gaan op zoek naar financieel attractieve mogelijkheden maar wat heeft het voor zin als het politiek klimaat labiel is? Politieke risico’s betekenen vaak ook economische moeilijkheden. En die kopzorgen willen investeerders mijden als de pest. Bovendien kan politieke onrust een negatieve invloed hebben op het vertrouwen in een munt.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.