Ethisch beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen?

Ethisch beleggen en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn een duurzame vorm van beleggen. Hierbij wordt rekening gehouden met de sociale kant van beleggen. De geschiedenis van deze beleggingsmethoden gaat al terug tot de 18e eeuw. Er gelden richtlijnen voor deze altijd eenvoudig te controleren manier van beleggen. Je kan er op lange termijn, als je een beetje geduld hebt, je voordeel mee doen als investeerder.

Wat is ethisch beleggen?

Als je ethisch belegt, wil dat zeggen dat je belegging op de lange termijn gericht is én dat je rekening houdt met sociale omstandigheden. Wie ethisch belegt, belegt in een bedrijf: dat geen gebruik maakt van kinderarbeid, de mensenrechten niet schendt, een goede verhouding heeft tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers, etc.

Het gaat vaak om stabiele beleggingen. Wel is de keus minder ruim en verdien je je geld niet op korte korte termijn. Een goed voorbeeld van dergelijke beleggingsfondsen is Oikocredit. Ook bij Triodos Bank en ASN bestaat de mogelijkheid om ethisch te beleggen.

Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?

Maatschappelijk verantwoord beleggen gaat eigenlijk nog verder dan ethisch beleggen. Bij ethisch beleggen kijkt men als belegger naar de mens. Bij maatschappelijk verantwoord beleggen gelden de zogenaamde 3 p’s namelijk people, profit en planet. Dit houdt in dat sociale aspecten in aanmerking worden genomen (people). Maar ook dat het behalen van winst (profit) en milieu-aspecten (planet) staan centraal. Bij dit laatste spreekt men ook van duurzaam beleggen.

Lees meerDe voordelen van duurzaam beleggen op een rijtje

Het streven van een maatschappelijk verantwoorde belegger is dan ook de harmonie tussen winst, sociale aspecten en milieu-aspecten.

De geschiedenis van ethisch en maatschappelijk verantwoord beleggen

In de 18e eeuw was in de Verenigde Staten “ethical investing” de term waarmee de manier van investeren van religieuze investeerders werd aangeduid. Deze investeerders investeerden niet in aandelen die in strijd waren met hun godsdienstige achtergrond, bijvoorbeeld aandelen in alcohol of tabak. Omstreeks 1970 kwam ethisch beleggen in de belangstelling te staan in Amerika, mede door misstanden die zich voordeden in bedrijven. In de jaren 80 werd ethisch investeren ook in Europa populair, waarbij de commerciële kant ook van belang werd. In Nederland was “Het Andere Beleggingsfonds”, dat in 1991 werd opgericht, het eerste ethische beleggingsfonds. De term ethisch beleggen is tegenwoordig bijna geheel vervangen door maatschappelijk verantwoord beleggen (zie ook boven).

Controle

Het controleren van beleggingsfondsen die zichzelf scharen onder de noemer ethisch of maatschappelijk verantwoord is niet eenvoudig, het is namelijk lastig om zulke fondsen met elkaar te vergelijken. Wel zijn er enkele richtlijnen, zoals de Transparantie Richtlijnen voor beleggingsfondsen, opgesteld door het European Social Investment Forum. Het doel van deze richtlijnen was het verhogen van het vertrouwen van consumenten in deze vormen van beleggen en transparantie te bieden.

Het rendement: beter of minder?

Het rendement bij ethische beleggingen of maatschappelijk verantwoorde beleggingen is in de regel niet minder dan bij gewone beleggingen. Als je goed investeert, kan een ethische of maatschappelijk verantwoorde belegging op termijn zelfs een hoger rendement hebben. Het gaat meestal om organisaties die stabiel zijn en waarvan de doelstellingen helder zijn, waardoor je een kleine kans hebt dat men het vertrouwen in zo’n organisatie verliest en dat dus jouw aandelen minder waard worden.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.