Duurzaamheid: criterium voor beleggers

De grote milieu- en klimaatrampen van 2017 zorgen mee voor een toenemend bewustzijn bij de beleggers om vooral te investeren in bedrijven die begaan zijn met het welzijn van de planeet. In Nederland geven een aantal banken alvast een interessant voorbeeld door een meetmethode ter beschikking te stellen om de duurzaamheid te bepalen.

Platform Carbon Accounting Financials

Diverse Nederlandse banken waaronder ABN AMRO, Triodos Bank en Volksbank, hebben zich verenigd in het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Naast die bekende namen maken ook kleinere instellingen zoals ASM Bank en de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek deel uit van het platform. Nu heeft het PCAF heeft een meetmethode ontwikkeld waarmee de CO2-impact van beleggingen en financieringen zichtbaar wordt. Leden van het platform en andere financiële instellingen kunnen deze methodiek gebruiken om hun CO2-voetafdruk te verlagen. PCAF heeft enkele weken geleden de methodiek beschreven in een openbaar rapport.

Rapport

Het rapport is open source en voor iedereen beschikbaar, zodat andere financiële instellingen ook hun CO2-impact kunnen meten en kunnen kijken hoe ze die kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door CO2-afdruk mee te wegen in investeringsbeslissingen of de dialoog aan te gaan over de CO2-afdruk van ondernemingen waarin ze beleggen of die ze financieren. Het rapport bevat methodieken om CO2-impact te berekenen voor beursgenoteerde aandelen, projectfinancieringen, staatsobligaties, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en onroerend goed. De meetmethode is gebaseerd op meetmethoden van het internationale protocol van het World Resources Institute (WRI) en het World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Deze methoden vormen de internationale standaard voor het meten van uitstoot van broeikasgassen.

Lees meer: De voordelen van duurzaam beleggen op een rijtje

Niet te onderschatten onrechtstreekse invloed

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen mogen dan op het eerste gezicht niet de grootste vervuilers lijken, op een onrechtstreekse manier spelen ze wel een rol bij de klimaatverandering. Bijvoorbeeld omdat ze leningen verstrekken aan bedrijven die veel broeikasgassen uitstoten, zoals bedrijven in de chemische industrie of de transportsector. Daar is niets mis mee, want zo spelen ze de hen toegemeten rol in het ondersteunen van de economie. Maar banken kunnen zeker ook een rol spelen in de transitie naar hernieuwbare energie door bedrijven die hierop inzetten financieel te ondersteunen. Met die investeringen kunnen ze dan weer onrechtstreeks bijdragen tot het verminderen van de CO2-uitstoot.

Thema zal aan belang winnen

Het staat hoe dan ook vast dat de meetmethode die het PCAF heeft ontwikkeld, beantwoordt aan de behoefte van de moderne belegger om te weten in hoeverre de bedrijven waarin hij belegt wel degelijk begaan zijn met het milieu en met de toekomst van de planeet. Iedereen is het erover eens dat dit thema de komende jaren nog aan belang zal winnen.

Lees meer: Ethisch beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen?

Het blijft voorlopig nog even afwachten of ook de Belgische financiële instellingen de uniforme meetmethode van PCAF rond de impact die financiële instellingen hebben op de CO2-uitstoot, zullen omarmen.

Geert Degrande

Geert Degrande is al 37 jaar actief als freelancejournalist, copywriter, blogger, vertaler en ghostwriter. Economie en finance en HR zijn zijn belangrijkste specialisatiedomeinen. Hij heeft als eindredacteur van Test-Aankoop Invest, als redacteur van CFO Magazine en FD Magazine en als redacteur van Logic-Immo ook ruime ervaring in de financiële- en de vastgoedwereld.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.