Donald Trump geeft afschuwelijk beleggingsadvies

Donald Trump, Amerikaans presidentskandidaat, slaagde er dan misschien in om een fortuin te verzamelen dat maakt hem echter nog niet tot een geslaagd financieel adviseur. Nu raadde hij de Amerikanen af om met hun spaarcenten naar de beurs te trekken. Heel wat experts zijn het daarmee oneens.

 

In een recent interview met Fox Business zei Donald Trump dat de Amerikanen hun spaarcenten beter niet investeren in de aandelenmarkt. Letterlijk verwoordde Trump het als volgt: “I don’t like a lot of things that I see”. Trump voegde er nog aan toe dat hij zelf geen investeringen meer lopen heeft op de aandelenmarkt.

De vraag is maar of dit verstandig advies is van Trump. Wie nog jong is, pakweg onder de 50 jaar, en zijn spaarcenten niet onmiddellijk nodig heeft, die kan wel wat risico aan. Financiële experts raden “jongeren” aan om ongeveer 80 procent van hun spaarcenten te investeren in de aandelenmarkt. Als je dat niet bereid bent te doen, hoeft het niet te verwonderen dat de return laag zal liggen.

De publieke opinie veranderde plotsklaps in 2008 van idee toen de beurs klappen kreeg. Heel wat mensen concludeerden dat de aandelenmarkt te veel risico inhield en dat het niet weggelegd was voor hen. Maar de aandelenmarkt is helemaal niet risicovol als je het vanuit een breder tijdskader bekijkt. Wie indexen beschouwt over een periode van 20 jaar, zal merken dat er nagenoeg altijd winst wordt geboekt.

De geschiedenis van onze eigenste Bel20 is nog wat kort maar als we de Amerikaanse S&P500 bekijken dan zien we dat wie investeerde in de aandelenmarkt tussen 1994 en 2013 ging lopen met een gemiddelde return van 6,6 procent. Als je de evolutie van die index bekijkt, dan zie je nooit een periode van 20 jaar die afgesloten wordt met verlies. De slechtste periode was die tussen 1962 en 1981 waar een winst geboekt werd van minder dan 1 procent. De beste periode resulteerde in 13% winst.

Zelfs wie aandelen kocht tijdens de beurscrash van 1929, verdiende binnen de 20 jaar het verlies terug. Wie dan nog wat langere wachtte profiteerde zelfs mee van de boom in de jaren 50. Wie tijd van wachten heeft, loopt dus erg weinig risico. Alleen speelt ons (ongeduldige) sentiment ons soms parten.

Aandelen laten andere investeringen ver achter ons

Uiteraard zijn prestaties uit het verleden geen garantie op succes in de toekomst. De Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld een uitzonderlijke economische periode achter de rug. Maar de data toont aan dat aandelen in de meeste ontwikkelde landen positieve returns opleveren -en rendementen die significant hoger liggen dan andere producten- op lange termijn. De uitzonderingen zijn landen die een revolutie hebben ondergaan (zoals China en Rusland) of die een oorlog verloren (Oostenrijk en Duitsland).

Niet elk land zag de aandelenmarkt zo snel aantrekken zoals de Verenigde Staten. En er zijn zelfs landen, hoewel ze zeldzaam zijn, die over langere periodes een verlies noteerden (zoals Japan tussen 1990 en 2010). Wereldwijd leverde het investeren in aandelen meer op voor mensen met een langetermijnvisie dan een belegging in goud of obligaties. En dat is geen toeval.

Sommige mensen denken dat de belangrijkste manier om geld te verdienen op de aandelenmarkt eruit bestaat om ondergewaardeerde aandelen te kopen en die opnieuw te verkopen wanneer de waarde toeneem. En het is waar dat op korte termijn fluctuerende koersen zorgen voor de merendeel van de winst voor investeerders. Maar die schommelingen doen er niet toe wanneer je inzet op een langere termijn. Aandelen brengen rendementen met zich mee omdat bedrijven winst boeken die ze op hun beurt delen met aandeelhouders door ze ofwel een dividend uit te betalen of door aandelen terug te kopen. Door de band genomen levert dit een gemiddelde jaarlijkse return van 6 à 7 procent op.
Trumps meest plausibele argument tegen het investeren in aandelen is dat de koersen gestuwd worden door de lage interestvoeten. En dat houdt ergens wel steek. “De enige reden waarom de aandelenmarkt goed presteert, is omdat je gratis geld krijgt aangeboden”, aldus Donald Trump. Stijgende interestvoeten zouden wel eens de aandelenmarkten pijn kunnen doen.

Maar toch is dit nog geen reden om niet in aandelen te beleggen. Nieuwe marktsituaties zullen zich ook voordoen op andere markten, denk maar aan vastgoed of obligaties. En dan nog zijn aandelen een goede optie voor wie een langetermijnvisie voor ogen houdt.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.