MiFID II richtlijn

De voorganger van de MiFID II richtlijn, MIFID I, kwam er als uitloper van de financiële crisis. Die Europese Richtlijn legde de banken strenge regels op bij de verkoop van beleggingsproducten. Die regels golden echter enkel en alleen voor de banksector, terwijl ook de verzekeringssector heel wat spaar- en beleggingsproducten aanbiedt.

Van Twin Peaks II-wet

In België ontstond meteen het gevoel dat de MiFID-richtlijn onvoldoende was om de consument te beschermen, onder andere door de aangehaalde leemte in de verzekeringscontext. België wachtte niet op de MiFID II maar nam zelf de zogenaamde Twin Peaks II-wet aan (wet van 30 juli 2013). Deze wet reguleert de beleggingsproducten in de verzekeringssector en dit sinds 30 april 2014, terwijl Mifid II pas vanaf januari 2018 van kracht wordt.

De krachtlijnen van de Twin Peaks II-wet zijn:

1° De verzekeringnemer moet voor alle verzekeringen die hij afsluit een duidelijk idee krijgen van de kosten. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de jaarlijkse premie, de taksen, de kosten en de lasten. Ook de kosten van de tussenpersoon moeten bekend zijn, net zoals de commissievergoeding die deze opstrijkt.

2° De verzekeraar moet kunnen aantonen dat hij of zij in het belang van de klant handelde. Hiervoor moet hij aantonen dat hij voldoende peilde naar de verlangens en behoeftes van de verzekeringnemer. De verzekeraar moet altijd nagaan of de verzekeringsnemer met het productie niet onder- of oververzekerd is. Voor spaar- en beleggingsverzekering is de verplichting nog strenger: hier is sprake van een zorgplicht naar analogie met de banksector (zie: MiFID I richtlijn).

3° Iedere verzekeraar of verzekeringstussenpersoon moet een register van mogelijke belangenconflicten bijhouden.

4° De FSMA heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen indien de tussenpersoon of de verzekeringsonderneming zich niet aan de regels houden. Onder andere mystery shopping, recent nog gegoten in soepelere wetgeving, behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Naar MiFID II

De Twin Peaks II-wet heeft de weg naar MiFID II alvast geplaveid. MiFID II zal immers een verscherping van de regels inhouden voor banken, vermogensbeheerders en beleggingsproducten bij verzekeraars, maar zal ook nieuwe regels scheppen. De focus ligt andermaal voornamelijk op de bescherming van beleggers.

Net zoals we al zagen in de Twin Peaks II-wet (verzekeringssector) zullen alle banken en diensten informatie moeten verstrekken over het kostenplaatje, hun onafhankelijkheid, de strategie en de risico’s van de door hen aangeboden beleggingsproducten. Ook moet de afstemming op het belang van de klant concreter gebeuren en gefocust zijn op de klantbehoefte.

Dankzij toezicht zullen ook hier misleidende producten van de markt kunnen gehaald worden en zal er toezicht zijn op alle informatie die verstrekt wordt, zo ook bijvoorbeeld in brochures of op affiches. De teneur is duidelijk: de informatie mag niet misleidend zijn en moet voldoende duidelijk te begrijpen zijn, ook voor zij zonder kennis van zaken.

Wat België betreft doet het eerder denken aan een uitbreiding en verscherping van de Twin Peaks II-wet, maar op Europees vlak bleven heel wat landen achterwege. Vooral bij de grote Europese spelers zal een en ander dan ook wijzigen. De MiFID II-regels zijn van toepassing in alle EU-landen en, door middel van akkoorden, ook in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.