Betaalt de Belg teveel belastingen?

Overheden heffen nu eenmaal belastingen. De vraag is eerder hoeveel belastingen een land idealiter int. Is de belastingratio van een regering te laag, dan zijn er geen middelen om het land te besturen. Vraagt de overheid teveel van zijn inwoners, dan is de kans reëel dat de arbeidsmarkt onder druk komt te staan. De Laffercurve geeft dit verband duidelijk weer.

Arthur Laffer is een Amerikaanse econoom die vooral onder Ronald Reagan grote faam genoot. Hoewel hij beweert niet de uitvinder te zijn van de Laffercurve wordt deze toch aan hem toegedicht.

De Laffercurve is een eenvoudig principe. Deze parabool toont het verband tussen de hoogte van een taks en de opbrengst voor de overheid. Eenvoudig gesteld is het zo wanneer je 0 procent belastingen int, geen inkomsten krijgt. Laffer stelt echter dat de overheid die zijn inwoners voor 100 procent probeert te belasten eveneens geen inkomsten meer zou genereren. Achterliggende idee: wie zijn inkomen volledig moet afstaan, zal ervoor zorgen dat er geen (officieel) inkomen meer is.

Volgens Laffer is er een economisch ideaal punt waarbij er een optimale belastingsdruk is en een ideale generatie van inkomen daaruit voortvloeit. Overstijgt de belastingsdruk dit punt, dan is een verlaging van de taksen een mogelijk antwoord. De Laffercurve wordt in heel wat landen gebruikt als model om te pleiten voor een belastingverlaging.

 

Een vereenvoudigde Laffercurve is een symmetrische parabool met de top op ongeveer 50 procent. De meningen over dit maximale punt lopen wat uiteen. Sommige studies bepalen dit hoogtepunt zelfs op 65 of zelfs 70 procent. Anderen beweren dan weer dat de belastingratio zijn doel voorbijschiet vanaf meer dan 35 procent. De meningen liggen dus zeer ver uit elkaar. Er zijn dan ook heel wat tegenstanders van het symmetrische model. Zij opteren eerder voor een asymmetrische parabool.

Concreet: stel dat een belastingheffing van 1 procent 1 miljoen euro oplevert, dan kan je ervan uitgaan dat een heffing van 2% 2 miljoen euro zal opleveren. En wanneer je 5% int, je 5 miljoen euro aan de schatkist kan toevoegen… Laffer zegt nu heel eenvoudig dat vanaf een bepaald percentage deze lineaire redenering niet langer opgaat. 60% zal dus geen 60 miljoen euro opleveren. De economie erkent ook deze denkwijze: bij een lagere belasting is er duidelijk sprake van een positieve impact op werk en tewerkstelling. Hogere belastingen hebben dan weer een negatief effect

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.