Beleggen in bedrijven met vrouwen aan de top

Diverse studies, onder meer van Crédit Suisse en Quantopian hebben de jongste jaren aangetoond dat bedrijven met meer vrouwen in de raad van bestuur en in het directie-organogram betere financiële resultaten boeken dan andere ondernemingen. Dat zou beleggers ertoe moeten aanzetten om hun eieren in bedrijven te leggen waarin vrouwen minstens voor een stuk de touwtjes in handen hebben. Alleen blijkt dat volgens een studie die headhunter Heidrick & Struggles uitvoerde in de Europese financiële wereld, gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de evolutie naar evenveel mannen als vrouwen in de hoogste rangen van de financiële topbedrijven verloopt niet van een leien dakje.

Financiële sector op de goede weg?

Op het eerste gezicht lijkt de Europese financiële sector op de goede weg. Want er worden meer vrouwen benoemd in leidinggevende posities. Zo wees een onderzoek uit 2016 uit dat de raden van bestuur in de bankwereld en op de kapitaalmarkten voor 26% uit vrouwen bestaan, terwijl dat bij S&P 500-ondernemingen gemiddeld slechts 21% is.

Lees meerBeleggen voor beginners: hoe starten met beleggen?

Of niet?

Ondanks de vooruitgang ondervinden vrouwen echter nog altijd veel problemen wanneer ze willen doorstoten naar topfuncties. In de directiecomités van Europese banken, verzekeraars en investeringsmaatschappijen blijven vrouwen volgens de studie die in 14 landen werd uitgevoerd chronisch ondervertegenwoordigd. Slechts 17% van de 763 onderzochte leidinggevende functies was in handen van een vrouw.

Tussen de verschillende functies liep de vertegenwoordiging van vrouwen bovendien sterk uiteen. Er is een relatief sterke aanwezigheid van vrouwen in human resources, sales, legal, marketing en communicatie. Meer en meer zijn er veel minder vrouwen te vinden in functies die met technologie of financiën te maken hebben en zijn ze maar heel zelden aan de slag als voorzitter/vicevoorzitter of CEO. Het zal weinig verwondering wekken dat Noorwegen met één vrouw op drie leden van de driectiecomités van financiële instellingen het verst staat op het vlak van genderdiversiteit. Dat staat in schril contrast met Frankrijk, Zwitserland en Polen, waar amper één op de twintig directieleden een vrouw is.

Regelgeving en cultuur

Veel heeft natuurlijk te maken met de regelgeving en de cultuur. Zo moeten ondernemingen in Zweden, waar ongeveer 23 procent van de directiecomitéleden in de financiële sector een vrouw is, 480 dagen ouderschapsverlof na de bevalling toestaan. Bovendien heeft iedere ouder er recht op 90 dagen vakantie louter voor zichzelf. Andere stimulerende Zweedse beleidsmaatregelen zijn onder meer ziekteverlof wanneer een kind ziek is, wettelijke waarborgen voor deeltijds werk en betaalbare, kwaliteitsvolle kinderopvang.

Lees meer: 10 gewoontes van succesvolle vrouwen

Maar beleid alleen volstaat volgens Heidrick & Struggles niet om genoeg vrouwen in de hoogste rangen van financiële dienstverleners te krijgen. Duitsland en Zwitserland zijn bijvoorbeeld welvarende landen met goed ontwikkelde financiële sectoren en hoogopgeleide vrouwen. Uit de studie blijkt echter dat Duitsland slechts matige resultaten kan voorleggen op het vlak van diversiteit onder leidinggevenden, maar toch nog veel beter scoort dan Zwitserland. Dat bengelt samen met Polen onderaan. De Duitse beleidsmaatregelen, die meer gezinsvriendelijk zijn dan de Zwitserse, helpen het verschil deels te verklaren. Maar ze volstaan niet om ervoor te zorgen dat in de Duitse directiekamers evenveel vrouwen als mannen te vinden zijn.

Machogedrag

Uit een studie bleek dat vergelijkbare culturele opvattingen, meer bepaald op het vlak van traditionele rollenpatronen en een focus op de man, beide landen afremmen. Achterhaald machogedrag – waarvan getuige recente berichten ook nog altijd veel sprake is bij de startups die in Silicon Valley het mooie weer maken – kan de toename van het aantal vrouwelijke directieleden inderdaad vertragen, zelfs in landen die het best scoren qua genderdiversiteit.

“Onmiskenbaar gedrag van alfamannetjes.” Dat haalde Jayne-Anne Gadhia, CEO van Virgin Money, bij haar tussenkomst in een Britse parlementaire commissie aan als reden waarom ze jaren voordien bij een verzekeringsmaatschappij een promotie was misgelopen. Ze vertelde de parlementaire commissie ook dat een directielid zich onlangs afvroeg waarom hij een vrouw zou moeten promoveren tot een topfunctie “als ze de volgende dag droogweg zou kunnen zeggen ‘ik ben zwanger’”. Ondanks enig succes bij het promoveren van vrouwen “is er absoluut nog een lange weg te gaan” in de financiële sector, aldus Gadhia.

Lees meer: 5 tips voor ambitieuze vrouwen op zoek naar macht en geld

Heidrick & Stuggles pleit daarom voor sponsors en mentors. In afwachting dat die de genderkloof echt helpen dichten loont het volgens ons wel de moeite om enig onderzoekswerk te doen. En te kijken of de bedrijven uit de sectoren waarin jij belegt al dan niet geleid worden door een vrouw en al dan niet inderdaad betere resultaten boeken. Als dat het geval is, mag je niet aarzelen om aandelen van de betrokken bedrijven te kopen.

Geert Degrande

Geert Degrande is al 37 jaar actief als freelancejournalist, copywriter, blogger, vertaler en ghostwriter. Economie en finance en HR zijn zijn belangrijkste specialisatiedomeinen. Hij heeft als eindredacteur van Test-Aankoop Invest, als redacteur van CFO Magazine en FD Magazine en als redacteur van Logic-Immo ook ruime ervaring in de financiële- en de vastgoedwereld.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.