Lees alles over dividenden

Dividend is een verdeling van de opbrengsten van een onderneming aan een deel van de aandeelhouders, zoals bepaald door de raad van bestuur. Dividend kan worden uitgekeerd in contanten, aandelen of andere activa.

Dividend, wat is dat nu eigenlijk?

Dividend wordt uitgedrukt in de cash opbrengst per aandeel of in een percentage van de huidige marktprijs. De netto winst van een onderneming wordt aan haar aandeelhouders uitgekeerd in de vorm van dividend of binnen de onderneming bewaard in de vorm van ingehouden winsten. Ook kan de winst worden aangewend om haar eigen aandelen op de open markt aan te kopen.

Lees meer: Wat verstaan we onder dividend?

Welke ondernemingen keren dividend uit?

Startende ondernemingen en bedrijven die een sterke groei doormaken keren zelden winst aan haar aandeelhouders uit. De middelen die in de vorm van winst het bedrijf binnenstromen worden immers ingezet om de groei en uitbreiding verder te financieren. Grotere, langlopende bedrijven keren eerder winst uit aan aandeelhouders om zo hun waarde voor aandeelhouders te maximaliseren, ook in periodes dat sterke groei achterwege blijft.

De sectoren waarin traditioneel het meest regelmatig en de hoogste dividenden worden uitgekeerd zijn grondstoffen, olie en gas, banken en financiële ondernemingen, gezondheidszorg en medicijnen, onroerend goed en diensten als vervoer of postbezorging.

Waarom dividend uitkeren?

Het ‘vogel in de hand‘ argument stelt dat een investeerder zekerder is van de opbrengst van een winstuitkering die nu plaats vindt, dan van de groei die voort zou moeten komen uit de herinvestering van die winst in de onderneming. Een bepaald soort belegger hecht dan ook meer waarde aan een euro die nu wordt uitgekeerd dan de toekomstige kans op diezelfde euro, ook al zou deze in theorie hetzelfde waard zijn.

Doordat in sommige landen dividend uitkeringen onder een gunstiger belastingtarief vallen dan vele andere vormen van inkomen, zien in die landen investeerders de winstuitkering een belastingtechnisch aantrekkelijke vorm van aanvullend inkomen. Dit zijn veelal beleggers wiens gewone inkomen ze in een hoge belastingschaal plaatsen, waardoor de winstuitkering in vergelijking voor deze beleggers extra aantrekkelijk is.

In het geval dat een onderneming een historie heeft van regelmatige winstuitkeringen, kan een daling in frequentie of hoogte van deze uitkeringen door beleggers opgevat worden als signaal dat het minder goed gaat met de onderneming. Omgekeerd kan een toename in de winstuitkeringen een positief signaal zijn.

Dividend uitbetalingsbeleid

Het winstuitkeringsbeleid van ondernemingen is grofweg op te delen in enkele standaard methodes:

  • Een stabiel uitkeringsbeleid, waarbij de onderneming tot doel heeft om onafhankelijk van de daadwerkelijke resultaten van het bedrijf, de winstuitkeringen regelmatig plaats te laten vinden.
  • Een constante uitkeringsratio, waarbij de onderneming een vast percentage van de opbrengsten aan aandeelhouders uitkeert. De hoogte van de uitkering hangt dus direct af van de opbrengst van de onderneming.
  • Het residuele dividend model keert uit gebaseerd op de opbrengsten minus enkele reserveringen voor verschillende doeleinden. De overgebleven opbrengst wordt over de uitstaande aandelen verdeeld.
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.