Wegwijs in de dividenden

Aandelen met dividenden: liefst met een hoge winstdeelname en als het even kan elk jaar opnieuw. Daar jagen beleggers vaak op. Zo’n een deeltje van de winst is altijd fijn om het rendement wat op te krikken. Maar wat is een dividend nu precies?

Het woord ‘dividend’ stamt uit het Latijns en betekent verdelen. Letterlijk is het een deel van de winst die verdeeld wordt onder de aandeelhouders. Belangrijk is dat de aandeelhouders eerst en vooral de toelating geeft om een dividend uit te keren. Want met het dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders kan heel wat anders interessants gedaan worden. Een consensus is dus belangrijk.

Een bedrijf dat een dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders wordt aanzien als een gezond bedrijf. Het betekent dat ze het geld niet nodig hebben om lopende zaken of toekomstige projecten te financieren. Sommige bedrijven keren doorheen de tijd steeds grotere dividenden uit. Voor heel wat beleggers zijn dit belangrijke criteria bij de keuze van een aandeel. Echter, een bedrijf dat na enkele dividenduitkeringen beslist om het dividend niet langer uit te betalen wekt argwaan.

Hoeveel dividend een bedrijf uitkeert aan de aandeelhouders hangt af van heel wat factoren. Zo’n uitkeringspercentage wordt ook wel de Pay Out Ratio genoemd. Het is de verhouding tussen de winst en het dividendbedrag. Die verhouding wordt bepaald door het bestuur van de onderneming.

Lees meer: Warren Buffett’s Top 20 Dividendaandelen

Wanneer krijg je een dividend?

De eerste voorwaarde die moet vervuld worden: maakte de onderneming winst? Indien ja, dan kan er sprake zijn van dividend. Niet elk winstgevend bedrijf keert een dividend uit. Bedrijven die dit wel doen zijn niet gebonden aan een bepaald tijdstip. Eén keer per jaar vergadert het bestuur van een bedrijf over de dividenduitkering. Daarin wordt beslist hoe groot het dividend wordt en wanneer men het zal uitkeren. Zo kan het zijn dat een onderneming per kwartaal een dividend uitkeert. Maar veel bedrijven opteren voor een jaarlijks dividend.

Dividend betekent niet noodzakelijk geld. Een dividend kan op drie verschillende manieren worden uitgekeerd:

  • Cashdividend: hierbij krijg je het dividend op jouw bankrekening gestort
  • Stockdividend: jouw winstdeelname wordt uitgekeerd in bijkomende aandelen
  • Keuzedividend: je krijgt, zoals het woord het zelf zegt, de keuze tussen cash of stock.

Wat je nog moet weten over dividenden

Een bedrijf dat een zeer grote winst boekte, kan een superdividend uitkeren. Voor het bedrijf kan dit wat gevolgen hebben, maar voor jou als aandeelhouders is dit gewoon een leuke extra. In die zin is een superdividend niet veel meer dan een zeer groot dividend.

Lees meer: Welk type dividend is voor jou?

Een ex dividend valt voor rond de tijd van het dividend. Dan wordt een deadline ingesteld. Aandeelhouders voor de ex dividend datum krijgen een dividend uitbetaald. Stel dat je op 24 januari een aandeel in jouw bezit hebt en de ex dividend datum ligt op 31 januari dan krijg je nog een dividend voor de voorgaande periode. Na die datum noteert een aandeel ex dividend en zakt het aandeel met de waarde van het dividend. Vervolgens begint het nieuwe kwartaal of jaar en is het wachten op de volgende dividenduitkering.

Preferente aandelen kunnen, naast het geven van extra stemrecht in een algemene vergadering, ook voorkeur krijgen bij het uitbetalen van dividenden. Vooral bij de vereffening van een onderneming is het interessant om preferente aandelen in jouw bezit te hebben. Zo krijg je een soort voorkeursbehandeling ten opzichte van andere aandeelhouders.

Een aparte dividendbelasting bestaat niet. De opbrengsten van een cashdividend vallen onder de roerende voorheffing. Op de meeste dividenden betaal je dan ook 30 procent roerende voorheffing. De bank of de onderneming die de dividenden uitkeert, stort deze belasting door aan de fiscus. Bij stock- en keuzedividenden is het heel wat minder duidelijk hoeveel belastingen je daarop moet betalen. Best informeer je jou hiervoor bij jouw financiële instelling of broker.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.