Belasting meerwaarde op aandelen

Er wordt al enige tijd gesproken over het belastbaar maken van de meerwaarde bij verkoop van aandelen. De fiscale vrijstelling van de meerwaarde op aandelen is lange tijd onaantastbaar geweest, maar met een politieke kentering dankzij gevallen als de belastingvrije overname van Omegha Pharma is de toekomst van de vrijstelling allerminst zeker.

Het goede nieuws voor de kleine belegger is echter dat ook na het deels afschaffen van de fiscale vrijstellingen van meerwaarde, de winsten uit de meeste transacties waarschijnlijk buiten schot blijven. Verwacht wordt dat de gemiddelde belegger nog steeds fiscale vrijstelling zal hebben voor de winst op de verkoop van een handjevol aandelen Inbev of Belgacom.

Maar hoe zit het nú met de meerwaarde op aandelen?

Op dit moment is het verkopen of inbrengen van aandelen, over het algemeen, nog vrij van belastingen. In de praktijk zijn er echter wat uitzonderingen:

Belasting meerwaarde aandelen natuurlijk persoon

In principe is de meerwaarde aandelen die een particulier realiseert bij verkoop niet belastbaar. Een uitzondering is echter een speculatieve transactie. Wanneer de belastingdienst van mening is dat een verrichting geen onderdeel van normaal beheer van privé vermogen is, kunnen zij deze als speculatief aanmerken en belasten met 33 procent. Ook kunnen regelmatige transacties volgens de belastingdienst wijzen op beroepsinkomen en zodanig belast worden.

Als laatste kan de meerwaarde aandelen bij de verkoop van een aanmerkelijk belang onder bepaalde voorwaarden belast worden. Ben je een particulier die in een Belgische vennootschap een participatie van meer dan 25 procent heeft, dan kan de meerwaarde van de verkoop van die participatie belastbaar zijn. Dan dient de koper echter wel een rechtspersoon te zijn die buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd is.

Lees meerWat is de meerwaardebelasting?

Belasting meerwaarde aandelen rechtspersoon

Allereerst wordt er een onderscheid gemaakt tussen een KMO (kleine of middelgrote onderneming) en een grote vennootschap. Een KMO wordt daarbij gedefinieerd als een vennootschap die de laatste twee boekjaren aan maximaal één van de volgende criteria voldeed:

  • Over het jaar genomen gemiddeld 50 of meer personeelsleden
  • Een jaaromzet van 7,3 miljoen euro of meer
  • Een balanstotaal van 3,65 miljoen euro of meer

Elke vennootschap die in de laatste twee boekjaren aan twee of alle van de voorgaande criteria voldeed wordt als een grote vennootschap beschouwd. Een vennootschap die met meerdere vennootschappen verbonden is op basis van geconsolideerde omzet en balanstotaal wordt eveneens ingedeeld als grote vennootschap op basis van de consolidatie.

Lees meerZo ontsnap jij aan de meerwaardebelasting

Meerwaarde op exotische aandelen

Alle vennootschappen die meerwaarde realiseren op aandelen in een buitenlandse vennootschap die is onderworpen aan een ‘aanzienlijk gunstiger belastingregime dan het Belgische’, zullen belast worden voor de meerwaarde van die aandelen. Het gaat dan vaak om belastingparadijzen als Panama, de Cookeilanden en dergelijken. De meerwaarde van de aandelen in kwestie wordt bij een verkoop belast volgens het gewone vennootschapsbelasting tarief. Op de zogeheten ‘belastingsparadijzen’ zijn toch enkele uitzonderingen: landen waarmee een ‘normaal’ belastingsverdrag geldt. Voorbeelden hiervan zijn Hong Kong en Zwitserland.

Meerwaarde niet-exotische aandelen

Meerwaarde op aandelen die zowel KMO’s als grote vennootschappen minder dan een jaar in bezit hebben worden bij een verkoop belast aan 25,75%. KMO’s realiseren meerwaarde op die aandelen na een bezitsperiode van één jaar of langer belastingvrij. Voor grote vennootschappen wordt de meerwaarde van diezelfde aandelen belast aan 0,412%.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.