Waarom moeten jongeren beleggen?

Ja, waarom zouden jongeren zo snel mogelijk aan de slag moeten gaan met beleggen? De voordelen zijn oneindig voor wie de deugden van de beurs respecteert. Ik spijker u bij als tiener waarom ik beleg en de gevolgen ervan wil uitspelen.


Troef

De voornaamst troeven die we als jongeren het beste kunnen uitspelen is de tijd. Beleggen op de lange termijn brengt nu eenmaal heel wat meer op dan een spaarboekje. De inflatie lag de voorbije jaren steeds hoger dan de rente op een spaarboekje of een Belgische staatsobligatie. Dat alleen al moet de aankoop van aandelen een duwtje in de rug geven. Helaas wordt beleggen heel wat ontmoedigd door de hogere beurstaks en de oplopende roerende voorheffing. Volharden in de deugden die beleggen schenkt is essentieel voor wie vermogensopbouw nastreeft.

Lees meer: De kracht van samengestelde interest

Het verschil in rendement is één ding, de kans dat we kunnen inspelen op een correctie of beurscrash is een tweede voordeel. Hoe langer we zullen beleggen, hoe meer kansen we zullen kunnen grijpen. Evenzeer de kans dat we een verlieslatende portefeuille hebben op de lange termijn wordt ingeperkt, zoals deze grafiek over de Amerikaanse stieren- en berenmarkten. Per saldo gaan we er mooi op vooruit.

Stieren- en berenmarkten van 1903 tot 2016

Bron: blog.thinknewfound.com

Erg jonge beleggers moeten nog niet meteen teren op de recurrente inkomsten die beleggen genereert. De dividendinkomsten dienen te worden herbelegd om het impressionantste financiële wonder te verkrijgen: samengestelde intrest of compounding interest. Hoe jonger men start met beleggen, hoe meer men dividend kan laten cumuleren. Deze grafiek is een excellent voorbeeld van wat de interessante gevolgen inhouden. €1.000 wordt na 20 jaar aan 10% geannualiseerd rendement meer dan €7.400. Wie echter zijn winsten niet herbelegde blijft hangen op ‘slechts’ €3.100. Laten we dus die samengestelde interest zo vroeg mogelijk uitspelen, want de verschillen met andere activaklassen zoals obligaties zullen zo alleen maar groter worden.

Samengestelde interest

Dat zijn samengevat dé hoofdredenen waarom jonge spaarders de stap naar de beurs moeten zetten. De praktijk ligt echter anders. Beleggen is allerminst een vlak parcours en het is een illusie dat het op korte termijn een geldfontein is. Eens u belegt in aandelen, blijf dan lekker binnen in de beurstempel. Een gedegen aandelenselectie is daarbij van cruciaal belang.

Aandelenselectie

Jonge, startende beleggers gaan vrij snel op zoek naar de hete tips. De exotische aandelen die voldoende bewegen en risicovol zijn. Ze gaan er van uit dat de risicograad evenredig is met het rendement. In de praktijk zou dat inderdaad zo moeten zijn. Een bedrijf kan pas een investeerder – want als belegger willen we een investeerder zijn, geen speculant – overtuigen als de risicopremie hoog genoeg is, m.a.w. de beloning voor het te lopen risico. Als jonge beleggers zijn beter indachtig dat een evenwicht tussen risico en rendement de beste optie is. Het is namelijk al bewezen dat voorzichtige beleggers die op vaste momenten emotieloos aankopen doen, puike rendementen halen. Omwille van het investeren in gevestigde waarden met groeipotentieel.

Lees meer: Wat is beleggen? Lees onze uitgebreide definitie

Value aandelen

Een degelijke aandelenportefeuille moet een zeer stevige laag hebben, nl. value-aandelen. Dat zijn aandelen van bedrijven die een bewezen staat van dienst hebben. Ze kunnen terugvallen op een degelijk trackrecord en hebben een gave om een crisis te doorstaan. Het value-karakter beslaat de solide cashflows, operationele efficiëntie, een gezonde balans. Bovendien zijn aandelen in staat de markt te kloppen op de ultralange termijn. Begin daarom met het kiezen van holdings: investeringsmaatschappijen die zeer goed geleid worden en waardoor u meteen een pak spreiding koopt met één aandeel. Vaak noteren die aandelen tegen een korting t.o.v. de intrinsieke waarde, de zogenaamde decôte. In crisistijden ligt die decote aan de hoge kant waardoor opportuniteiten ten volle kunnen worden benut. In België bezitten we tal van aantrekkelijke holdings: Brederode, GBL, Ackermans & Van Haaren, Sofina, Compagnie du Bois Sauvage.

Dividendaandelen

Om een extra beschermlaag aan te leggen, vormen dividendaandelen een mooie aanvulling. Een dividend is een uitkering van de nettowinst aan de aandeelhouders. Vaak kunnen ze worden geassocieerd met value-aandelen, omdat hier vooral moet gekozen worden voor het dividendtrackrecord. Optisch hoge dividenden zijn verblindend, als die doorheen de jaren fors bleken gefluctueerd te hebben. Ook de aandelenkoers van een echte dividendgroeier zal beter ogen dan die van een aandeel waar het dividend het ene moment wordt verdubbeld en het andere moment wordt geschrapt. Enkele dividendtoppers in België: Sofina en Home Invest Belgium. Sinds de beursintroductie van deze aandelen werd het dividend nog nooit verlaagd…

Groeiaandelen

Nu de fundaties van de portefeuille zijn gelegd, kan u wat gaan focussen op groeiaandelen of aandelen van bedrijven die het lastig hebben gehad. Groeiaandelen presteren in goede economische omstandigheden bovengemiddeld. Ze zijn dan ook qua waardering heel wat duurder. Meer daarover verderop in dit seminar. Turnaroundaandelen zijn heel wat moeilijker in te schatten. Waar ligt de bodem is een vraag die pas achteraf beantwoord kan worden. Recent en zelfs nu nog staat bij heel wat grondstofgerelateerde bedrijven het water aan de lippen door bijvoorbeeld te veel concurrentie, een onoverkomelijke schuldenlast, geen investeringscapaciteit.

Lees meerWaarom de jeugd beter investeert in plaats van spendeert

Het is erg belangrijk om periodiek te beleggen om tot een degelijke portefeuille te komen. Een grotere aandelenportefeuille met genoeg gemiddelde aankoopkoersen is niet in 1,2,3 geklaard. Daar gaat tijd over en vooral een systematiek vinden in de opbouw ervan is essentieel. Nooit is een beleggingsportefeuille compleet afgewerkt.

Allemaal aandelencategorieën, maar het essentiële blijft natuurlijk: hoe selecteer ik de winnaars van morgen én betaal ik daar nu niet te veel voor. Het antwoord daarin leg ik u in het allerlaatste deel van deze presentatie uit: waardering en waardebepaling van een onderneming.

Misverstanden over waardebepaling

Ik heb een waslijst opgesteld van criteria die enorm populair zijn beleggers, maar waar men vaak ten onrechte te veel waarde aan hecht. Om genuanceerder beeld te krijgen, geef ik mijn selectieparameters mee.

De befaamde koers-winstverhouding is wat mij betreft te overroepen. Men hanteert vaak zones waarin de koers-winstverhouding aantrekkelijk oogt en wanneer het tijd is om te verkopen. Zelf gebruik ik zelden de koers-winstverhouding om drie belangrijke redenen:

Koers/winst verhouding

Ten eerste wanneer we een waarde op basis van nettowinst gaan uitdrukken als een multiple, dan scheert dat alle ondernemingscomponenten over dezelfde kam. Schulden, ondernemingswaarde… allemaal krijgen ze dezelfde waarderingsfactor opgeplakt. Dat is te onnauwkeurig om een accuraat beeld te kunnen vormen van de onderneming. Gegeven de lage rente tijden die gepaard gaan met schuldcreatie, ligt het voor de hand dat bedrijven met veel minder schulden een hogere koers-winstverhouding zouden moeten verdienen. Vergelijk daarom de k/w bij bedrijven met dezelfde schuldgraad uit dezelfde sector.

Vrije kasstroom

Ten tweede heerst er een perceptie dat winst hét onderwerp is waar het om draait. Dat is weggelegd voor de free cashflow, vrije kasstroom. Die komt toe aan de aandeelhouders. Meer daarover straks.

Nettowinst

Tot slot wordt de nettowinst beïnvloed door heel wat buitengewone baten en lasten. Een overname kan door hoge kosten wegen op de nettowinst én dat zorgt voor optisch hoge koers-winstverhoudingen.

3 pijlers

We nemen die k/w dus best met een korreltje zout. Waar het om draait in de beleggerswereld zijn de volgende drie pijlers:

  • management
  • schulden onder controle
  • vrije kasstroom

Management

Is aan een van deze bovenstaande criteria niet voldaan, dan heeft het weinig zin om ervan uit te gaan dat er waarde kan worden gecreëerd. Management speelt een sleutelrol in de communicatie tussen het bedrijf en de aandeelhouders. Daarom dat we liever een CEO hebben die grootaandeelhouder is van zijn bedrijf. Dat verhoogt het investeerdersvertrouwen. Een bedrijf dat regelmatig van management wisselt, kan een teken zijn van instabiliteit.

Schulden

De tweede en derde component zijn de cijfergerelateerde criteria die u terugvindt in het jaarverslag. Een bedrijf dat voortdurend moet leven van kapitaalverhogingen voor de aflossing van schulden, geeft een deuk in een investeerdersvertrouwen. Let daarom op de convenanten, de afspraken van kredietverstrekkers (meestal banken) met het bedrijf, en of er voldoende marge is. Schulden aantrekken is an sich geen probleem, als die de toekomstige cashflows kunnen opkrikken zonder tussentijdse problemen. Een prachtig voorbeeld is Lotus Bakeries. Zij worden geleid door een familiaal verankerde aandeelhoudersstructuur en laten een overname direct cashflows opleveren om de schulden te doen dalen. Daarna kunnen ze bij een lage schuldgraad weer een nieuwe overname aan.

Vrije kasstroom

Tot slot vrije kasstroom: dat is de operationele kasstroom met aanpassingen in werkkapitaal, verminderd met rentelasten en investeringen, én vermeerderd met ontvangen rente en desinvesteringen. Hieruit haalt u een pak informatie: de kost op het vreemd vermogen (de schulden) en de investeringsnood. Hoe minder een bedrijf moet investeren om de operationele efficiëntie te verhogen, des te meer het profiteert van een omzetgroei. Er gaat dan immers minder cashflow verloren via kosten. Dat noemen we operationele leverage, een hefboomwerking dus waar de beste bedrijven uit de sector van profiteren. Al wat overblijft van de vrije kasstroom kan worden gebruikt voor overnames, schuldaflossingen, aandeleninkopen, dividendverhogingen, kapitaalverminderingen etc. U kan de vrije kasstroom afzetten tegen de beurskoers wat leidt tot de free cash flow yield. Hoe hoger, hoe beter. Maar u houdt best rekening met de schuldgraad. Een bedrijf kan een lage waardering hebben, ondanks veel vrije kasstroom generatie, door de hoge schuldgraad.

Outperformance

De combinatie van al deze factoren leidt tot een outperformance t.o.v. andere bedrijven. Op de lange termijn zullen de aandelen die het hoogste scoren op deze criteria de meeste waarde gecreëerd hebben. Vergelijk steeds met bedrijven uit dezelfde sector.

Een echte waardebepaling door het verdisconteren van de cashflows zou ons te ver leiden, maar wat we kunnen onthouden uit dit artikel:

  • Start zo vroeg mogelijk met beleggen
  • Herbeleg de winsten en dividenden
  • Ga voor een degelijke aandelenportefeuille die de nodige aandacht besteedt aan value-aandelen en dividendaandelen

Ga voor aandelen met een uitzonderlijk management dat zich heeft bewezen in crisistijden, ga voor aandelen met een erg lage schuldgraad die zeer veel cash genereren. In tijden van duurdere beurzen, zijn dergelijke koopkansen erg dun gezaaid. Echter reduceren ze de kans op missers drastisch.

Hamish Maertens

Op 12-jarige leeftijd raakte ik in de ban van het financiële universum. Ik focus op value-investing en wil beleggen toegankelijk maken voor iedereen. A.d.h.v. free cashflows en een complete screening van bedrijven bepaal ik een onder- of overwaardering met de nodige veiligheidsmarges. Daarnaast heb ik ook een topsportstatuut in de triatlon. In mei word ik 17 en tevens volg ik de richting Latijn-Wetenschappen. Eerder kwam ik ook op Kanaal Z in 2014 als 'Veertienjarige Beursgenie'.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.