Verantwoord beleggen: een overzicht

Verantwoord beleggen is eigenlijk al zo oud als beleggen zelf. Schroders blikt kort terug op de geschiedenis en analyseert de groeiende aandacht voor het onderwerp.

Geschiedenis verantwoord beleggen

Vanaf de jaren ‘60, toen de fondsensector begon te groeien, werd verantwoord beleggen meer geformaliseerd. Naarmate de vermogensbeheersector groeide, kwamen activisten tot het besef dat aandeelhouders de mogelijkheid hadden invloed uit te oefenen op de beslissingen van ondernemingen. Zo werd tussen de jaren ‘70 en ‘90 druk op fondsbeheerders uitgeoefend om niet te beleggen in bedrijven die in Zuid-Afrika opereren, om zo te helpen een einde aan apartheid te maken. Vanaf de jaren ’80 hadden rampen zoals Bhopal en de Exxon Valdez tot gevolg dat milieukwesties meer op de voorgrond traden. Ook begon het besef van de dreigende klimaatverandering te dagen. De financiële crisis van 2008-2009 maakte pijnlijk duidelijk hoe nauw samenlevingen, economieën en financiële markten met elkaar verweven zijn. De gebeurtenissen waren ook een duidelijk bewijs dat de marktwerking niet altijd resulteert in een optimale uitkomst voor de hele samenleving.

Bedrijven steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid

Onder invloed van de aangescherpte wet- en regelgeving en de druk van de millenniumgeneratie, die het zwaarst door de financiële crisis getroffen werd, zijn bedrijven zich nu sterker bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu, de samenleving en alle belanghebbenden. De aandacht voor en het naleven van de Principles for Responsible Investment (PRI) is de laatste jaren sterk toegenomen. In april 2015 viel voor $ 59 biljoen aan beleggingen onder de PRI, een stijging met 29% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Lees meer: 5 misvattingen over duurzaam beleggen weerlegd

Actief aandeelhouderschap

Als mede-eigenaar kunnen beleggers bedrijven aansporen bepaalde zaken aan te pakken om de risico’s te verminderen en betere rendementen mogelijk te maken. Dit kan betekenen dat ze niet beleggen in bedrijven waarvan de activiteiten hen niet aanstaan, of er bij het management op aandringen bepaalde activiteiten te staken. Voorop staat het vinden van bedrijven die vooruitzicht bieden op een duurzame groei op de lange termijn, om goede rendementen voor beleggers en andere belanghebbenden te genereren.

Lees meer: Duurzaam beleggen in België

Spraakverwarring

De begrippen verantwoord, duurzaam, impact-beleggen en ESG– (environment, social, governance) beleggen worden vaak door elkaar heen gebruikt. Bij “ethisch” beleggen ligt het accent op het mijden van bedrijven die zich met betwistbare activiteiten bezighouden. Bij ESG (environment, social, governance) ligt de nadruk op de analyse van een aantal belangrijke facetten van de besluitvorming in een onderneming – milieu, sociale aspecten en ondernemingsbestuur – en de bevordering van betere praktijken. Op milieugebied wordt onder meer gekeken naar de “koolstofvoetafdruk” van een bedrijf; op sociaal terrein wordt de charitatieve activiteiten van het bedrijf beoordeeld en of het beleid de gezondheid en veiligheid van werknemers waarborgt. Bij goed bestuur gaat het om de vraag of het bedrijf volgens gedegen regels en processen wordt geleid.

Lees meer: Ethisch beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen

Duurzaam rendeert wel

Goed geleide bedrijven, die hoog scoren op al deze criteria, zullen waarschijnlijk een duurzaam concurrentievoordeel hebben en daarom op termijn betere beleggingen zijn.

(bron: Schroders)

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.