Value investing: waarom je het verkeerd doet

Value investing werd voor het eerst als concept geïntroduceerd in 1928 door Benjamin Graham en David Dodd, beiden docent aan de Columbia Business School in New York. Ze gebruikten een methode om hun ideeën over speculeren en beleggen te kunnen illustreren. Allebei waren ze nogal conservatief georiënteerd, en meenden dan ook dat enkel bedrijven met een tastbare waarde en een sterke onderwaardering een waardevol doelwit waren voor beleggers.

Het ontstaan van value investing

Graham en Dodd waren van mening dat dergelijke bedrijven – vroeg of laat – wel eens op hun echte waarde ingeschat en verhandeld zouden worden, met als gevolg dat ze ook veel minder gevoelig zouden zijn voor fluctuaties op financiële markten. Hoewel dit theoretisch gezien prima advies leek, was een onderwaardering in de praktijk toch niet zo eenvoudig te identificeren.

Zo kan een lage beursnotering heel wat oorzaken hebben, en om daar achter te komen is dan ook veel inzicht, know-how en ervaring vereist. Enkel zo kan de ware toedracht van de onderwaardering achterhaald worden. Wat Graham en Dodd ons geleerd hebben wordt tegenwoordig nog altijd toegepast in value investing tegenwoordig, hoewel de theoretische benadering door veel beleggers enigszins werd aangepast.

Lees meer: Wat wordt verstaan onder waardebeleggen?

Warren Buffett en value investing

Warren Buffett is zonder enige twijfel één van de bekendste value investeerders van onze tijd, en wist dankzij zijn unieke visie en aanpak binnen het value investing tot wel 53 miljard dollar te vergaren. Buffet was al sinds het begin van plan om enkel in bedrijven te beleggen die hij zelf zou willen kopen.

Naast een relatief lage beursnotering moest de onderneming ook gezond zijn, een betrouwbaar management hebben en producten aanbieden die noodzakelijk waren voor het dagelijkse leven. Met andere woorden, bedrijven met tastbare waarde. Meestal gaat het om bedrijven die unieke, gespecialiseerde producten of expertise aanbieden, waarbij een productafname verzekerd is. Waterzuiveringsinstallaties, autobanden, materiaal voor de olie industrie en mijnbouw, brandstoftoevoegingen, consumenten producten, enzovoort, zijn slechts enkele voorbeelden van sectoren die gewoon broodnodig zijn binnen de samenleving.

Lees meer: Dit is de ultieme investeringsstrategie van Warren Buffet

Value companies

Dé kenmerken van value companies zijn dan ook een aanbod aan onmisbare producten en een beursnotering die lager ligt dan de effectieve waarde. Als iemand in zo’n bedrijf belegt voor de lange termijn, dan wordt dat value investing genoemd. Value investing succesvol toepassen is een kwestie van vaardigheid, het herkennen van de waarde van een bedrijf en het uitklaren van de (tijdelijke) lage beursnotering. Natuurlijk zijn hiervoor inzicht, ervaring en een zekere feeling nodig. Zodra de richtlijnen echter zijn vastgesteld kan er met value investing heel veel geld verdiend worden – vooral tijdens crisistijden, waar beursgenoteerde bedrijven vaak ondergewaardeerd zijn.

Het probleem met value investing

Value investing is dus een goede manier om heel wat waarde te creëren, zolang het juist wordt toegepast. Het grootste probleem bij value investing is men veel te vaak bedrijven kiest met opgeblazen karakter, en te weinig ondernemingen met een echte onderwaardering. Tegenwoordig is value investing dan ook een weg ingeslaan die Graham en Dodd waarschijnlijk niet voor ogen hadden. Het gevolg is dat mensen veel winst mislopen.

Zo zijn al miljarden dollars geïnvesteerd in producten zoals the Vanguard Value Index Fund, die momenteel over zo’n $ 55,6 miljard beschikt. Het fonds heeft een index waarbij de boekwaarde van bedrijven vergeleken wordt, alsook verkopen en dividenden van de beursprijs. Dergelijke strategieën vertrouwen meer op een aantal vergelijkingen terwijl ze zich beter zouden baseren op een completer beeld om de intrinsieke waarde van de achterliggende bedrijven te bepalen.

De rol van mensen bij value investing

Investeren wordt steeds vaker het werkgebied van goedkope algoritmes die markt-data blijven analyseren. De menselijke factor is nochtans essentieel om een ‘complete’ value investing analyse te maken in plaats van één die ‘formule-gebaseerd’ is.

Je kan het wat vergelijken met zelfrijzende auto’s. “Je kan de auto dan wel al het werk laten doen, je wilt toch nog altijd zoveel mogelijk controle hebben over de situatie door je handen op het stuur en je ogen op de baan te houden.” Metrische informatie is handig om screens uit te voeren en ideeën te rijgen, maar de échte analyse moet nog steeds door mensen gedaan worden om de echte pareltjes te ontdekken.

Wat geven de data aan?

Geen enkele populaire fundamental-to-price ratio gebaseerd op boekwaarde is nuttig geweest bij het zoeken naar tijdelijk ondergewaardeerde aandelen. Ze zijn enkel bruikbaar geweest bij het identificeren van aandelen met tijdelijk opgeblazen fundamentals. Het verschil tussen lage prijzen van aandelen en hoge winstschattingen wordt duidelijk wanneer analisten optimistische voorspellingen van boven naar beneden onderzoeken.

De markt kan dan soms wel niet zo efficiënt zijn, maar zo erg is het nu ook weer niet. Voor elke mechanische index die aandelen koopt op basis van ondoordachte screens zijn er ook gesofisticeerde value investors die de analyse van fundamentals veel gedetailleerder aanpakken. Zij weten dat fundamentals tijdelijk verhoogd zijn en hebben de prijzen daaraan aangepast.

Lees meer: Wat is ‘fundamentele analyse’ van aandelen?

Oliebedrijven en value investing

Ribando, senior director predictive modelling aan het Arch Montage Insurance Company, neemt de dalende olieprijs in 2014 als voorbeeld. De prijzen van aandelen van die bedrijven leken aantrekkelijk in vergelijking met hun boekwaarde. Het gevolg was nogal onverwacht: de bedrijven roteerden tussen verschillende waarde-indexen, ook al had men kunnen voorspelen dat de prijs niet zomaar laag lag. Dat is althans wat een student van Graham en Dodd geweten zou hebben. Vervolgens leken de boekwaarden toch niet zo interessant als voorheen.

Ribando legde ook de nadruk op de tekortkomingen van de metrics met betrekking tot de veranderingen in het winstpotentieel. Iedereen die zichzelf beperkt tot winsten per aandelen zal de waarde van een farmaceutisch bedrijf, dat een een nieuw medicijn lanceert, mislopen. Sinds de komst van krachtige computers en de beschikbaarheid van grote data sets hebben investeerders berekeningen losgelaten om zich op een beeld te vormen van een vennootschap. Echter is de Big Data er nog niet in geslaagd om de weg naar enorme winsten te banen, zoals die van Buffet.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.