Value Investing: de 8 levels

Als waarde investeerde leg je een hele reis af van leren, voortdurend verrijken van kennis en wijzer worden. De weg naar waarde-investeerder is uitdagend, maar ook zeer bevredigend. In totaal doorloop je 8 niveaus.

Level 1 van waarde-investering

Op dit niveau beginnen de meeste waarde beleggers met hun reis. Op dit niveau zou een waarde investeerder veel lezen in de klassieke stukken over investeren zoals “The Intelligent Investor” of “Common Stock en Uncommon Profits.” Hij zorgt dat hij vertrouwt raakt met de belangrijkste begrippen rondom investeren. Denk hierbij aan termen zoals de veiligheidsmarge of de intrinsieke waarde.

Het meest waarschijnlijke is dat de waarde belegger zoekt naar definitieve kwantitatieve statistieken, zoals de bruto-netto verhouding, lage koers-winstverhouding (P / E), lage Price / Book ratio (P / B). Als hij een aantal van deze goedkope aandelen kan kopen, dan zou hij een statistisch voordeel op de markt hebben met op de lange termijn van zo’n 1% tot 2%. Op dit niveau vallen beleggers vaak in de zogenaamde ‘waarde valkuilen’.

Level 2 van waarde-investering

Op dit niveau geeft een waarde-investeerder meer om de kwaliteit van de onderliggende activiteiten. Hij wordt waarschijnlijk aangetrokken tot kwalitatief hoogwaardige bedrijven met sterke concurrentievoordelen en een hoog rendement op het eigen vermogen. Hoogstwaarschijnlijk geeft hij de voorkeur aan het kopen van een groot bedrijf tegen een eerlijke prijs dan aan het kopen van een eerlijk bedrijf tegen een geweldige prijs.

Op dit niveau kan een waarde investeerder het grootste deel van de citaten van de beroemde Warren Buffett (Transacties, Portfolio) en Charlie Munger voordragen. Hij kent de meest belangrijkste concepten binnen het framework van waarde-investering. Hij kan mogelijke concurrentievoordelen onderscheiden zonder te weten waarom en zal niet veel tijd te besteden aan de duurzaamheid van het concurrentievoordeel op de lange termijn. Een waarde investeerder analyseert ook een bedrijf zonder rekening te houden met de gehele waardeketen.

Waardebeleggers verzamelen op dit niveau vaak historische financiële gegevens en getaxeerde data. Vervolgens zal hij een goede kwantitatieve analyse uitvoeren om vervolgens op te komen dagen met projecties.

Lees meer: Dit is de ultieme investeringsstrategie van Warren Buffett

Level 3 van waarde-investering

Zodra een waarde belegger goed inzicht heeft in het framework voor de waarde-investering, meer business modellen en verschillende concurrentievoordelen kent, kan hij dieper ingaan op zowel de kwalitatieve analyse als de kwantitatieve analyse. Hij verzamelt zoveel mogelijk gegevens om diepgaand en fundamenteel onderzoek uit te voeren.

Op dit niveau besteedt een investeerder uitvoerige aandacht aan financiële segmenten, onderliggende groeifactoren, operationele metrics, vergelijkende analyses, enzovoort.

Op dit niveau komt een belegger meestal met gedetailleerde numerieke projecties over het bedrijf voor de komende jaren. Hij kan de kwalitatieve analyse in gedetailleerde kwantitatieve termen uitdrukken. 

Level 4 van waarde-investering

Op niveau 4 weet een belegger goed hoe hij om moet gaan met zowel het klassieke waarde-investerings-spel als het hoge kwaliteitsspel. Hij kan zijn performance vergroten door met opzet alleen in minder efficiënte markten te spelen, zoals bedrijven met schulden, opkomende markten of bijzondere situaties.

Level 5 van waarde-investering

Hier zijn de signalen dat een belegger level 5 heeft bereikt:

  • Hij kent het verschil tussen het kennen van de naam of iets weten.
  • Hij begrijpt de cirkel van competentie en kent zijn cirkel van competentie.
  • Hij kan snel irrelevante gegevens filteren en zich richten op de meest belangrijke, relevante en kenbare gegevens.
  • Hij kent de geschiedenis en de cultuur van het bedrijf goed, en hij bestudeert het verleden van de extreme successen en mislukkingen in de bedrijfstak waarin het bedrijf opereert.
  • Hij kent een bedrijf door en door.
  • Hij ziet risico’s die anderen niet zien, en hij ziet de risico’s voordat anderen ze zien.
  • Hij stelt belangrijke vragen over bedrijven die geen definitieve antwoorden hebben.
  • Hij kan vertellen of het management liegt of niet.Hij heeft een brede beleggingshorizon en kan vertellen waar een bedrijf is in verschillende cycli.

Level 6 van waarde-investering

Op dit niveau heeft een belegger een holistische visie op het bedrijf. Hij kan de macro-economie opnemen in een micro-economische analyse. Zie het bedrijf als een boom. De meeste mensen zien een boom zoals het is. Een belegger ziet het bos waarin de boom het groeit, het park waarin de het bos woont. De belegger kan zelfs inschatten hoe het park er met het bos over 10 jaar uitziet. Een belegger kijkt op deze manier naar een boom op niveau 6.

Level 7 van waarde-investering

Op dit niveau neemt een investeerder de kennis mee over wat wel of niet heeft gewerkt in de ene markt en draagt deze kennis en ervaring over naar de minder ontwikkelde markten. Hij is ook actief betrokken bij de cultivatie van de onderneming. Hier hij investeert hij bij het verstrekken van kapitaal en het samenbrengen van de verschillende partijen, zodat ze allemaal profiteren van een win-win situatie.

Level 8 van waarde-investering

Waarschijnlijk kunnen wij alleen maar denken aan Buffett en Munger op dit niveau. Buffett en Munger bezitten niet alleen alle capaciteiten die nodig zijn in de vorige zeven niveaus. Ze hebben ook veel concurrentievoordelen die uniek zijn!

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.