De sterktes van een technische analyse

Technische analisten zijn al langer overtuigd van de sterktes van een technische analyse. Maar ben jij dat ook? Objectief beschouwd biedt een technische analyse best wat voordelen voor een belegger. Daarom gaan we er ook even dieper op in.

Als de bedoeling een voorspelling van de toekomstige prijs is, dan heeft het zin om te focussen op de prijsbewegingen. Prijsbewegingen lopen meestal voor op fundamentele veranderingen. Door te focussen op prijsacties focussen technische analisten automatisch ook op de toekomst. Van de markt wordt verondersteld de belangrijkste indicator te zijn voor veranderingen die binnen de 6 à 9 maanden voelbaar worden voor de economie.

Om gelijke tred te houden met de markt, houdt het dan ook steek om direct naar de prijsveranderingen te kijken. Meer wel dan niet is verandering zeer subtiel van aard. Voor je het goed en wel beseft volgen in de markt belangrijke bewegingen.

Vraag, aanbod en prijsacties

Wanneer technische analyses prijsacties in kaart brengen gebruiken ze ‘open’, ‘close’ en ‘low’ en ‘high’. Afzonderlijk zeggen ze niet veel maar samen op 1 grafiek kunnen ze gebruikt worden voor een technische analyse.

Het bovenstaande voorbeeld toont een aandeel met een opening naar boven toe. Voor de ‘open’ overtrof het aantal kooporders de verkooporders en de prijs steeg om meer kopers aan te trekken. De intraday high geeft de vraag (kopers) weer. De intraday low geeft dan weer het aanbod (verkopers) prijs. Hier zie je de ‘close’, die de uiteindelijke prijs weergeeft die overeengekomen is tussen kopers en verkopers.

Lees meer: Alles over de technische analyse

In dit geval ligt de ‘close’ behoorlijk veel onder de ‘high’ en veel dichter bij de ‘low’. Dit toont ons dat, hoewel de vraag er was doorheen de dag, de verkopers wonnen en verplicht werden de prijs naar beneden bij te stellen. Zelfs na deze druk om te verkopen, bleef de ‘close’ boven de ‘open’.

Bekijk je de prijsacties over een lange periode, dan zie je een strijd tussen vraag en aanbod zich ontvouwen. In zijn meest basis vorm zie je dat hogere prijzen een hogere vraag reflecteren en dat lagere prijzen op een dalende vraag wijzen.

Steun en weerstand

Eenvoudige grafiekanalyses kunnen helpen om steun- en weerstandniveaus te ontwaren. Meestal zijn die afgetekend door periodes waarbinnen de prijzen fluctueren. Variëren de prijzen buiten deze vork heeft het er alles van weg dat ofwel vraag ofwel aanbod het heft in handen neemt.

Zelfs al ben je een door de wol geverfde fundamentele analist, dan nog kan een prijsgrafiek jou waardevolle informatie geven. Een prijzengrafiek is een makkelijk te lezen historisch overzicht van prijsbewegingen over een bepaalde periode. Grafieken zijn veel makkelijker te lezen dan een tabel met cijfers. Bij de meeste aandelengrafieken kan je onderaan de volumes aflezen. Met dit historisch beeld kan je volgende zaken identificeren:

  • reacties voor en na belangrijke gebeurtenissen
  • volatiliteit uit het heden en het verleden
  • historische koop- en verkoopvolumes
  • de relatieve sterke van een aandelen tov de volledige markt

Sterktes van een technische analyse

Technische analyses kunnen helpen om op het juiste moment in te stappen. Sommige analisten gebruiken fundamentele analyses om te beslissen wat ze zullen kopen en technische analyses om te bepalen wanneer ze zullen kopen. Het is geen geheim dat de timing van een aandeel een belangrijke rol kan spelen in de prestaties van jouw portfolio. Hou daarbij ook de historische prestaties van het aandeel nauwlettend in het oog.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.