Effect van de speculatietaks

Dat de speculatietaks controversieel is, is geen nieuws. Zelfs het kabinet kon het niet over de details eens worden en laat een deel van de invulling nu afhangen van een toekomstig koninklijk besluit. De nieuwe taks laat echter ook de Belgische kleine belegger niet onberoerd, blijkt uit recente peilingen.

De speculatietaks enquêtes

Online beleggersbank BinckBank en beursblad De Belegger hebben naar aanleiding van de aankomende invoering van de speculatietaks hun klanten en lezers een aantal vragen voorgelegd. Daarbij peilden ze naar de mening en plannen van de gemiddelde Belgische belegger. Dat deze belegger niet op deze nieuwe taks zit te wachten was snel duidelijk.

In de peilingen werden Belgische beleggers onder andere gevraagd naar de gemiddelde duur van de periode waarin zij aandelen vasthouden en hun beleggingsplannen na de invoering van de taks.

De plannen van Belgische beleggers

Van de ondervraagde beleggers bleek ruim twintig procent de aandelenportefeuille niet langer dan 6 maanden te behouden. Relevante informatie, aangezien de aankomende speculatietaks specifiek wordt geheven op de meerwaarde van aandelen die minder dan 6 maanden aangehouden worden.

De aankomende speculatietaks blijkt voor veel beleggers reden om hun beleggingsgedrag in de komende jaren aan te passen. In beide onderzoeken blijkt zelfs dat bijna een derde van de respondenten in de speculatietaks reden ziet om de effectenrekening bij een buitenlandse makelaar of bank onder te brengen. Hoewel transacties via een buitenlandse effectenrekening nog steeds aan de speculatietaks onderhevig zijn, hopen beleggers op deze manier wel de beurstaks te ontlopen. Een taks die ruim 73 miljoen euro opleverde in 2014, versus de verwachtte 34 miljoen van de speculatietaks.

Lees meer: Speculatietaks treft de kleine belegger maar mist doel

Bijna de helft van de ondervraagde lezers geven aan dat zij verwachten aandelen in het nieuwe jaar langer aan te houden. Bij BinckBank is dit percentage (39%) lager maar hier geeft vervolgens wel meer dan de helft van de geënquêteerden aan minder te investeren in afgeleide producten. Zoals in eerdere berichten op onze website al te lezen was, was deze ontwikkeling te verwachten aangezien veel afgeleide producten zoals opties van nature al korter dan 6 maanden aangehouden worden. Het uitsluiten van het inbrengen van verlies bij de heffing van de speculatietaks zal dan waarschijnlijk ook de investeringen in afgeleide producten in heel België sterk doen afnemen. Een vermoeden dat door dit onderzoek bevestigd lijkt te worden.

Het einde van veel kleine Belgische beleggers

Schrikbarend was het nieuws dat bij het onderzoek van Binck Bank meer dan één op de vijf beleggers aangaf wellicht compleet te stoppen met beleggen, als gevolg van de introductie van de speculatietaks. Dat dit niet zonder politieke consequenties lijkt blijkt vervolgens uit een vraag over het verwachtte stemgedrag van de lezers. Ruim de helft van de ondervraagden gaf aan in de speculatietaks reden te zien om in de volgende verkiezing hun stemgedrag aan te passen. Een ontwikkeling die vooral voor N-VA weleens vervelend uit kan vallen. “Ik denk niet dat de politiek zich bewust is van de impact van hun beslissingen”, aldus Vincent Germyns, Belgische bestuursvoorzitter van BinckBank.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.