Gespreide taxatie maakt herbeleggen interessant

Het kan zo zijn dat een vennootschap een meerwaarde krijgt wanneer zij bedrijfsgoed vervreemden. Deze meerwaarde is vervolgens belastbaar. Het vennootschap kan ook kiezen voor een zogehete gespreide taxatie op de meerwaarden. Dan moeten ze de verkoopprijs opnieuw beleggen in een ander, nieuw actief dat beroepsmatig gaat worden gebruikt. Het gevolg hiervan is dat de meerwaarde gespreid belast wordt.

 Het verschil tussen vrijwillige en gedwongen meerwaarde

Een meerwaarde kan op twee manieren ontstaan. De ene manier wordt ook wel vrijwillige meerwaarde genoemd, en de ander gedwongen meerwaarde. Een vrijwillige meerwaarde ontstaat wanneer een vennootschap er zelf voor kiest om een (im)materieel vast actief te laten vervreemden. Verder is er dus ook de gedwongen meerwaarde, maar daarbij kan het vennootschap zelf niets beslissen. Het onstaat door een geval van schade (waarbij het vennootschap dus een vergoeding ontvangt), een geval van onteigening of wanneer de overheid het eigendom eist. De gevallen hierboven komen onafhankelijk voor. Dit natuurlijk zodat er geen rekening kan worden gehouden met voor- of nadelen op fiscaal gebied voor de belastingbetaler.

Wat is gespreide taxatie?

Gespreide taxatie -het woord zegt het al- betekent dat de taxatie wordt gespreid. De meerwaarde die ontvangen is, wordt dus niet onmiddellijk belast, maar langzaamaan.

Maar welke activa komen hiervoor in aanmerking?

Wanneer je wil profiteren van de gespreide taxatie moet de activa die verkocht is al zo’n vijf jaar gebruikt zijn voor de beroepsactiviteit. Let ook goed op hoe deze vijfjarige tijd geteld wordt. Het gaat namelijk in vanaf de dag dat de zogeheten werkzaamheid voor beroep gebruikt wordt, dus simpelweg gezegd vanaf de dag dat het goed een bezit is geworden van de onderneming. De dagen worden doorgeteld tot de dag dat het goed vervreemd wordt van de onderneming.
Verder is het ook belangrijk om te weten dat gespreide taxatie alleen van toepassing is op activa waarop afschrijvingen zijn gedaan. Indien dit niet het geval is, komt de activa dus ook niet in aanmerking voor gespreide taxatie.

Lees meer: Kan vruchtgebruik via een vennootschap nog?

Het herbeleggen

Het vennootschap wordt alleen maar belast op de meerwaarde als het nieuw aangekochte goed af wordt geschreven. Men zal dus moeten gaan investeren in nieuw goed. Het is belangrijk dat dit goed wel afgeschreven kan worden. Het vennootschap moet zoeken naar een goed dat voor de zaak gebruikt zal kunnen gaan worden.

Wanneer men dus gaat herbeleggen in een stuk grond met bijvoorbeeld een huis moet de waarde die de grond heeft niet berekend worden. Grond is namelijk een goed dat niet af te schrijven is, en daarom telt het hier dus ook niet.
Let er ook op dat het vennootschap het volledige bedrag van bijvoorbeeld de verkoopprijs of schadevergoeding zal moeten herbeleggen, niet alleen de meerwaarde.

Wat gebeurt er als er niet op tijd herbelegd wordt?

Wanneer het vennootschap niet op tijd een herbelegging voor elkaar krijgt, wordt de meerwaarde als winst gezien van het tijdperk waarin de termijn voorbij is gegaan. Dit betekent dus dat deze ”winst” gewoon belastbaar is.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.