Ecologiefondsen zijn hot!

Ecologie is willens nillens hip aan het worden. Nu het water ons bijna letterlijk aan de lippen staat, beginnen we te investeren in ecologie. Ecologiefondsen kennen daardoor een steile opgang. Makkelijk is het niet altijd om net die duurzame fondsen te vinden in de wirwar aan fondsen die financiële instellingen aanbieden. Toch zijn er enkele hulpmiddelen die deze groene fondsen kunnen laten bovendrijven. 

De wereld van de aandelenfondsen is een uitgestrekte biotoop. De moed zou je als beginnende belegger bijna in de schoenen zakken. Elke financiële instelling heeft er een heleboel van in huis. Om toch op een eenvoudige manier een onderscheid te maken in de omvangrijke groep van fondsen, kan je een selectie maken per financiële instelling. Wie fondsen van een bepaalde bank wil bekijken kan gaan selecteren. Uiteraard zegt zo’n indeling weinig tot niets over de doelstellingen van een fonds. Om klaarheid te scheppen, kan je maar beter anders te werk gaan. Daarom worden fondsen vaak nog in aparte deelgroepen ingedeeld: alle fondsen die in grondstoffen investeren, alle fondsen die in Latijns-Amerika investeren, alle fondsen die in Oost-Europa investeren, alle fondsen die in ICT (internet, computer & telecom) investeren,…

Efficiënt vergelijken van fondsen

Door de opdeling in aparte deelgroepen, is het mogelijk om gerichter te zoeken naar fondsen die je interesse wegdragen. Maar nog belangrijker: je kan fondsen beter met elkaar vergelijken. Als je het over de smaak van peren wil hebben, zal je natuurlijk liever vergelijken tussen verschillende perensoorten, dan dat je vergelijking ook alle appel- en aardbeiensmaken bevat en je deze eerst dient te elimineren vooraleer je iets zinvols kan zeggen over de smaak van 1 peer of perensoort.

Fondsen die in min of meer dezelfde bedrijvensector actief zijn, zijn gemakkelijker met elkaar te vergelijken. Vaak ook (maar niet altijd) worden die vergeleken met een bepaalde index, samengesteld uit een groot aantal bedrijven uit betrokken sector. Die vergelijking laat toe om te zien of 1 bepaald fonds beter of slechter dan het gemiddelde presteert.

Oppassen met het interpreteren van resultaten

Toch moet er steeds opgepast worden met klakkeloze vergelijkingen tussen fondsen (al dan niet op basis van indexen). Net zoals een mediaan in de schoolresultaten van je kind wel iets zegt over de positie van jouw kind in die bepaalde klas, geeft de vergelijking met index of andere fondsen slechts een beperkte indicatie. Zo zou je de mediaan nog eens moeten vergelijken met andere medianen van klassen van kinderen uit hetzelfde leeftijdsniveau om iets te kunnen weten over het algemeen niveau van de klas. En iemand die onder de mediaan presteert kan later perfect een succesvol leven leiden, terwijl iemand die een pak boven de meridaan uitsteekt later grandioos de mist kan ingaan.Zo is het ook bij fondsenvergelijking en zeker met fondsencategoriëen.

Duurzaamheid in de lift

Het aantal fondsen dat je onder de noemer ecologiefondsen kan rubriceren groeit gestaag. Duurzaamheid, sustainability,… of hoe je het ook noemt is hip bij een steeds grotere aantal mensen. Banken en financiële instellingen, die op zoek gaan naar markten waar ze nog geld kunnen verdienen, konden natuurlijk niet blind blijven voor het groeiend segment van bedrijven, die opereren in de sector van afvalverwerking, waterzuivering, opwekken van hernieuwbare energie, energiereductie, ….

Verder wordt de aandacht voor ecologiefondsen nog gestimuleerd door maatschappelijke evoluties, zoals de internationale aandacht voor milieu (UN Klimaatakkoord van Parijs 2015, Europese regelgeving, …). Ook ecologische catastrofen (olieverlies in zee, problemen met kernenergie-installaties, stijging van zeespiegel, sjoemelsoftware die reële uitstoot bij automerken verdoezelt,…) helpen om de “ecologie” tot nieuw wingewest van de financiële markten te promoveren.

Dat ecologie een item blijft voor de komende decennia is niet te ontkennen. Of ecologie ook de “financiële olie van 21e eeuw” zal blijken te zijn, is een ander paar mouwen. Als alle emotionele betrokkenheid rond dit thema uitgezuiverd is, dan blijft dit segment uit de beleggingssector tot heden erg wisselvallig op vlak van rendement. Niet vergeten dat je via ecologiefondsen in een relatief klein spectrum van bedrijven investeert en dat alle wijziging in mentaliteit/wetgeving/concurrentie-omgeving daar vlugger doorwegen dan in minder specifieke aandelenfondsen.

Wie aandacht heeft voor People, Planet en Profit kan moeilijk om deze sector heen. Maar wie ook oog heeft voor zijn/haar potentiëel rendement vergeet best niet te spreiden. Alleen wie een dynamische portefeuille ambieert, kan hier zwaar op inzetten. Een voorzichtige belegger zal de ecologiefondsen eerder zien als de kruiden in zijn eten. Het maakt de schotel lekkerder, maar de voedingswaarde van de maaltijd zit elders. En met een niet-aangepaste dosering van de specerij kan je het geheel op de valreep nog verknoeien.

Patrick Claerhout

Patrick is verzekeringsmakelaar met specialiteit ethisch beleggen & verzekering elektrische auto's.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.