Beleggen in aandelen is nooit zonder risico, zelfs niet voor beleggers met een lange staat van dienst. Hoewel de aandelenmarkt altijd staat te zwaaien met mooie rendementen, kan je als beginnende investeerder zo makkelijk voor de hand liggende fouten begaan. We geven jou enkele tips om slimme en rendabelere beslissingen te nemen.

Voor je investeert of je geld toevertrouwt aan een instantie (hetzij een aandelenbeheerder, hetzij een puur financiële instelling), ga je best toch even na of dit bedrijf jouw vertrouwen waard is. Zo’n background check kan vermijden dat je ten prooi valt aan frauduleuze wolven op de markt.

Wie bereid is om een langetermijnvisie te hanteren én die ook nog eens een degelijk plan heeft, bezit al twee van de cruciale eigenschappen om zijn of haar investeringspotentieel ten gelde te maken. Beleggen in aandelen kan ook betrekkelijk eenvoudig zijn: hou ze bij tot ze winstgevend zijn (al is dat nooit een garantie). Beroemde belegger Warren Buffett zei ooit: “The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.” – (De aandelenmarkt is een manier om geld te versluizen van de ongeduldigen naar zij met geduld).

Timing bij het beleggen in aandelen

Timing op de beurs is alles. De beste periode om te investeren is wanneer niemand investeert en de slechtste periode is wanneer iedereen staat te drummen om te beleggen. En toch is timing futiel in de wereld van de aandelenmarkten. De grote beleggers kopen en verkopen altijd en overal en desalniettemin halen ze schitterende rendementen. Blijf investeren, maak er een gewoonte van, maar stop vooral niet.

Niet elk aandeel oefent een even grote aantrekkingskracht uit op investeerders. Hoe het ook zij, beleggen in aandelen van je eigen werkgever is sowieso niet verstandig (tenzij je over voldoende financiële ruimte beschikt en het bedrijf onmiskenbaar goede tijden tegemoet gaat). Door te beleggen in jouw werkgever loop je de kans, in mindere economische tijden, dat zowel jouw kapitaal als jouw verloning op het spel staat. Van risicospreiding is dan hoegenaamd geen sprake meer.

Beursadviezen

Als startende belegger is het comfortabel om een ervaren leermeester te hebben. Die helpende hand kan je door de ontdekkingsfase van investeren leiden. Vaak zoeken autodidacten raad bij beursadviezen. Sta sceptisch tegenover deze aanbevelingen. Niet zelden zijn ze rechter en partij op de markten. De beste oplossing is nog altijd om zelf te graven en zelf jouw huiswerk te maken, in plaats van adviezen op te volgen van hen die daarvoor betaald worden.

Leer dus over het bedrijf voor je er in begint te investeren. Soms komen bedrijven op de proppen die er alle schijn van hebben succesvol te zullen worden. Maar zoals zo vaak bedriegt schijn. Focus je dus liever op zekerheden en investeer in bedrijven die hun beloftes wel kunnen nakomen. Dit geeft jou als belegger rust en stabiliteit.

Grote aandelen

Een portefeuille opbouwen kan je eenvoudig door te beginnen met aandelen in enkele stevige bedrijven. Bedrijven met internationale allure, welbekend en met een beperkt risico. Naar mate je ervaring toeneemt kan je overschakelen naar kleinere, lees risicovollere, aandelen met een hogere rendement. In de markt is het ook altijd uitkijken naar aandelen met aantrekkelijke dividenden. Wederom bieden ze zekerheid en stabiliteit.

Lees meer: Wanneer moet je dividendaandelen verkopen?

Welke aandelen je in portfolio wil hebben, hangt ook grotendeels samen met jouw plan of strategie.

Stel daarom doelen in: wat wil je nu eigenlijk bereiken met het beleggen in aandelen? Je kan het bijvoorbeeld belangrijk vinden om jouw rendementen te gebruiken om een extra loon op te strijken. Of je kan als doel hebben om jouw portefeuille uit te breiden. Pas wanneer je voor jezelf hebt uitgemaakt wat je ermee wil bereiken, kan je aandelen op een doordachte manier gaan aankopen. Met een duidelijk plan, doel en strategie maak je de slimste beslissingen en haal je de grootste winst.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.