De analyse van een bedrijf is cruciaal

Niet werken voor je geld, maar je geld voor jou laten werken. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar door te investeren in goede aandelen kom je een heel eind. Maar wat zijn nou eigenlijk goede aandelen? Hiervoor zul je zelf wat onderzoek moeten doen naar de financiële toestand van het bedrijf waarin je wilt investeren.

Analyse van de financiële toestand van een bedrijf

Kort samengevat is het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde van een bedrijf de belangrijkste factor waar je op moet letten. Bij het berekenen van de boekwaarde moet je een aantal stappen doorlopen, waardoor je een gedegen inzicht in de financiële toestand van het bedrijf krijgt.

Stap 1: Het jaarverslag opvragen

Om te starten met je analyse moet je eerst het jaarverslag van het betreffende bedrijf opvragen. Dit kun je doen door de website van het bedrijf te bezoeken, waar je het jaarverslag kunt downloaden. Sommige bedrijven sturen het jaarverslag ook per post naar je toe als je daar om vraagt.

Stap 2: Het analyseren van de balans

Om een goede analyse van de financiële toestand van een bedrijf te maken, hoef je echt geen expert in balans lezen te zijn. Op de balans staan een aantal zaken die voor jou van belang zijn. Namelijk de vlottende activa en de kortlopende schulden, de vaste activa en de langlopende verplichtingen. Met activa bedoelt men de bezittingen van het bedrijf.

De voorraad van een bedrijf is een goed voorbeeld van wat vlottende activa zijn. Kortlopende schulden zijn bedragen die het bedrijf in het komende jaar zal moeten betalen. Denk hierbij aan belastingen en openstaande rekeningen bij leveranciers. Onder vaste activa valt meestal het bedrijfspand en bijvoorbeeld machines die nodig zijn voor de productie. Langlopende verplichtingen kunnen de hypotheek op het bedrijfspand en leasecontracten voor productiemiddelen zijn.

Lees meer: Wat is de technische analyse van aandelen?

Stap 3: De boekwaarde berekenen

De boekwaarde bereken je door de kortlopende schulden en de langlopende verplichtingen af te trekken van de vlottende en de vaste activa. Het resultaat hiervan is de boekwaarde van het bedrijf.
Oftewel; activa – schulden = boekwaarde.

Lees meer: Wat is ‘fundamentele analyse’ van aandelen?

Stap 4: Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde interpreteren

Wanneer je de boekwaarde van het bedrijf deelt door de marktwaarde van het bedrijf, kun je zien of de aandelen van een bedrijf overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn. Als de uitkomst van de vermenigvuldiging groter is dan 1, dan is het aandeel ondergewaardeerd. Als de uitkomst kleiner is dan 1, dan is het aandeel overgewaardeerd. De beste aandelen om in te investeren zijn dan ook ondergewaardeerde aandelen. Dit geeft namelijk aan dat de financiële positie van het bedrijf sterk is in verhouding tot wat de aandelen kosten.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.