Alles over de speculatietaks

Sinds 1 januari 2016 is het zover: de introductie van de speculatietaks. Als gevolg van de taxshift, duurde het nog even voor alle punten en komma’s geregeld waren. Sinds het wetsontwerp is goedgekeurd in de federale kamer is de speculatietaks officieel van kracht (verscheen op 30 december 2015 in het staatsblad). Wat moet je nu weten over deze veelbesproken taks?

Wat is de speculatietaks nu precies?

Wie effecten koopt en opnieuw verkoopt binnen de 6 maanden, zal merken dat op de gerealiseerde meerwaarde een taks van 33% verschuldigd is. Vroeger werden deze speculatieve meerwaarden ook al belast maar toen bedroeg de taks slechts 25%. Nieuw is de taks dus niet helemaal, alleen wordt er sinds januari 2016 wat steviger doorgerekend.

Wie zal de taks moeten betalen?

Iedere belegger die aandelen kocht na 1 januari 2016 en binnen het halfjaar verkocht én die in België zijn personenbelasting betaalt. Ook wie effecten ontvangt in de vorm van een schenking, zal ofwel de taks moeten betalen ofwel wachten met de verkoop tot de 6 maanden verstreken zijn.

Ook wie de belasting van niet-inwoners betaalt, krijgt de speculatietaks voorgeschoteld. Vennootschappen hoeven geen taks van 33% te betalen op de meerwaarde van hun effecten.

Lees meer: De vermogenswinstbelastingen in België

Hoe betaal je de taks?

De Belgische bank of financiële tussenpersoon houdt de taks in bij de uitbetaling van de meerwaarde. Heb je als Belg een effectenrekening in het buitenland, dan moet je zelf de meerwaarde van jouw effecten meegeven in de belastingaangifte.

Op welke producten betaal je de speculatietaks?

Op alle beursgenoteerde aandelen ene aandelencertificaten betaal je de speculatietaks, ongeacht op welke beurs ze genoteerd staan. Het gaat dus niet enkel om BEL20-aandelen, zoals vaak gedacht. De overheid viseert bovendien alle financiële instrumenten die betrekking hebben op beursgenoteerde aandelen of aandelencertificaten geviseerd, denk maar aan opties en warrants. Calculeer dus maar een taks van 33% in bij de aankoop van nieuwe turbo’s en sprinters (die gekoppeld zijn aan beursgenoteerde aandelen).

Waarin kan je dan nog beleggen zonder de speculatietaks te betalen?

  • Obligaties
  • Beleggingsfondsen
  • EFT’s
  • Aandelen in gereglementeerde vastgoedvennootschappen
  • Opties, turbo’s, sprinters op munten en grondstoffen

Ook aandelen die verkregen zijn via werkgeversplannen zijn uitgesloten van de speculatietaks. Aandelen verkregen via een schenking zijn wel onderhevig aan de taks.

Hoe kan je de speculatietaks berekenen?

De belastbare basis is de verkoopprijs (met daar de beurstaks van af gehouden) min de aankoopprijs (waarbij de beurstaks opgeteld wordt). Op dit bedrag berekent men dus de speculatietaks. Bovendien wordt de taks geheven volgens het “last in first out” (LIFO) principe. Men gaat er dus van uit dat de laatste aandelen die je kocht, het eerst weer verkocht worden.

Wanneer je 100 aandelen van een bepaald bedrijf koopt in januari en je koopt er nog eens 50 bij in februari maar beslist binnen de termijn van 6 maand om er 50 opnieuw te verkopen, dan is de meerwaarde en dus ook de speculatietaks berekend op de aankoop van de tweede schijf aandelen – laatst aangekocht en eerst verkocht.

Deze Belgische speculatietaks is niet uitzonderlijk. Ook in de Verenigde Staten bestaat zoiets als een heffing op de meerwaarden. Belangrijk verschil is echter wel dat daar ook de minwaarden in rekening worden gebracht. De belastbare basis van verlieslatende effecten wordt afgetrokken van de belastbare basis van winstgevende effecten. Dit vormt voor veel beleggers een aanzienlijk verschil.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

1 reactie

  1. “Wie zal de taks moeten betalen?

    Iedere belegger die aandelen kocht na 1 januari 2016 en binnen het halfjaar verkocht én die in België zijn personenbelasting betaald.” Betaalt graag met een t…

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.