Aandelenportefeuille differentiëren

Het differentiëren van aandelen is een techniek die de investeringsrisico’s vermindert door het spreiden van aandelen in bedrijven en industrieën. De doelstelling is het maximaliseren van het rendement door het doen van investeringen die op verschillende, vaak tegenovergestelde wijze reageren op dezelfde gebeurtenis. De meeste professionele investeerders zijn het er over eens dat diversificatie geen absolute verzekering tegen verliezen biedt, maar wel een belangrijk onderdeel is van het behalen van lange-termijn financiële doelstellingen waarbij risico’s geminimaliseerd worden.

De verschillende investeringsrisico’s

Investeerders komen twee soorten risico’s tegen bij het beleggen:

Ondifferentieerbaar – Of wel systemische- of markt risico’s genoemd, ondifferentieerbare risico’s zijn de risico’s die op elke onderneming een negatieve impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan inflatie cijfers, wisselkoersen, politieke instabiliteit, oorlogen en rente tarieven. Deze soort risico’s is niet gelimiteerd tot een bepaald bedrijf of bepaalde industrie en kan niet weggenomen of gereduceerd worden door het spreiden van aandelen. Het is simpelweg een risico dat onlosmakelijk met het investeren in aandelen gepaard gaat.

Differentieerbaar – Ook wel onsystematische risico’s genoemd, differentieerbare risico’s zijn specifiek gebonden aan een enkel bedrijf, een enkele industrie of economie of een enkel land. Door het differentiëren van een aandelen portfolio kunnen deze risico’s sterk verminderd worden. De meest voorkomende bronnen van deze differentieerbare risico’s zijn bedrijfs- en financiële risico’s. De doelstelling is het spreiden van investeringen zodat deze niet allemaal op dezelfde wijze worden beïnvloed door gebeurtenissen binnen de markt.

Lees meer: Beproefde investeringsstrategieën die ook echt werken

Waarom differentiëren?

Stel dat een portfolio volledig is opgebouwd uit aandelen in de luchtvaart industrie. Op het moment dat wereldwijd piloten zouden staken en vluchten worden uitgesteld, kelderen al deze aandelen gelijktijdig. Het portfolio verminderd dramatisch in waarde. Stel echter dat het portfolio bestaat uit gelijkwaardige investeringen in de luchtvaart- en spoorweg industrieën. Niet alleen zou de helft van het portfolio niet negatief beïnvloed worden door de staking, het is zelfs mogelijk dat de toegenomen vraag naar treinvervoer de aandelen in de spoorweg industrie in waarde doet toenemen.

Het spreiden van aandelen kan echter verder gaan dan dit. Het is immers goed mogelijk dat er marktontwikkelingen zijn die de complete transport industrie beïnvloeden en daarmee op zowel spoorweg- als luchtvaart vervoer een negatieve impact hebben. Om effectief aandelen te spreiden is het dus belangrijk om niet enkel te differentiëren in verschillende bedrijven, maar ook in verschillende industrieën. Hoe minder verwant de aandelen in een gedifferentieerd portfolio zijn, hoe beter.

Lees meer: Waarom je een aandelenportefeuille zou diversifiëren

Waarom niet differentiëren?

Op dezelfde wijze dat in ons eerdere voorbeeld de risico’s van marktontwikkelingen in de luchtvaart werden verminderd door de toevoeging van aandelen in de spoorwegen, worden ook positieve ontwikkelingen afgevlakt. Als wereldwijd iedereen morgen besluit dat ze vijf keer zoveel op vliegvakantie gaan, profiteert maar de helft van het portfolio van deze ontwikkeling. Een portfolio dat gefocust is op het profiteren van dergelijke korte opwaartse bewegingen in specifieke industrieën is dus niet gebaat bij teveel differentiatie. Voor de meeste investeerders is het spreiden van een aandelen portfolio echter een goed idee.

Hoeveel verschillende aandelen bevat een gespreid portfolio?

Het is voor de hand liggend dat een gedifferentieerd portfolio meer baat heeft van tien verschillende investering dan aandelen in één enkele onderneming. Er is echter een punt waarop het contra-productief is om verdere aandelen toe te voegen. De experts zijn het er niet allemaal over eens, maar het meest gangbare advies is dat een portfolio optimaal gedifferentieerd is met het spreiden van aandelen in 15 tot 20 verschillende ondernemingen in verschillende industrieën.

Lees meer: Hoe analyseer je de financiële toestand van een bedrijf?

Het spreiden van aandelen kan een investeerder helpen risico’s te minderen en de volatiliteit van de waardering van een portfolio sterk reduceren. Onthoud echter wel dat het investeren in aandelen nooit helemaal zonder risico’s is. Je kan de risico’s die aan een specifiek aandeel verbonden zijn verminderen, maar systemische- of markt risico’s zijn ook voor een voldoende gespreid aandelen portfolio onvermijdbaar. De sleutel tot succesvol investeren is het vinden van de gulden middenweg tussen risico en rendement. Zo behaal je je financiële doelstellingen en geniet je gelijktijdig nog van je nachtrust.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.