Ratio's voor de waardebelegger

De voordelen van waardebeleggen zijn na succesverhalen als Warren Buffet en George Soros voor de meesten wel duidelijk. Het is echter de aanstaande introductie van veranderingen in het belastingstelsel zoals de recente invoering van de speculatietaks die waardebeleggen als strategie onmisbaar maakt in het arsenaal van de kleine belegger.

Als je gaat waardebeleggen is er geen magische formule die je gebruikt om een aandeel te analyseren. De financiële en operationele informatie van een onderneming vormen, samen met enkele andere datapunten, het fundament van de analyse. Een goede kennis van de relevante informatie zoals de winst per aandeel en de omzetgroei kunnen de kundige investeerder helpen met het vinden van de aandelen die onder hun intrinsieke waarde verhandelt worden.

Om de analyse behapbaar te houden is het echter wel belangrijk om te weten welke informatie van het grootste belang is voor deze waardebepaling. We hebben de vijf must have ratio’s voor het waardebeleggen daarom voor je op een rij gezet.

Koers-winstverhouding

Iedere belegger zou de koers-winstverhouding moeten kennen en voor goede reden: Voor waardebeleggen is de koers-winstverhouding misschien wel dé belangrijkste fundamentele ratio. De koers-winstverhouding deelt de koers van een aandeel over de winst per aandeel en toont daarmee hoeveel investeerders willen betalen voor elke euro winst die een onderneming maakt.

De koers-winstverhouding is zo waardevol omdat het een getal is dat gemakkelijk over een brede selectie ondernemingen te vergelijken is. Wanneer twee ondernemingen in dezelfde branche actief zijn en de ene onderneming een hogere koers-winstverhouding heeft dan de ander, is de onderneming met de lagere koers-winstverhouding meestal de interessantere investering.

Hoewel de koers-winstverhouding dus een uitstekend hulpmiddel is bij het vergelijken van twee gelijksoortige ondernemingen, verliest het veel van zijn kracht wanneer het over verschillende branches heen gebruikt wordt. Zo is het bijvoorbeeld in high-tech ondernemingen met veel groeipotentieel niet ongewoon om koers-winstverhoudingen van 40x of zelfs meer te zien, terwijl deze in de telecommarkt vaak nauwelijks boven de 10 uitkomt dankzij het gebrek aan uitzicht op de explosieve groei die we van high tech aandelen zijn gaan verwachten.

Lees meerAdvies van Warren Buffett dat jou rijk kan maken

Koers-boekwaardeverhouding

Waar je bij de koers-winstverhouding uitrekent wat beleggers willen betalen voor elke euro winst, verteld de koers-boekwaardeverhouding je wat beleggers willen betalen voor de bezittingen van een onderneming. Om deze te berekenen delen we de koerswaarde van het aandeel door de boekwaarde per aandeel, wat neerkomt op het eigen vermogen van het bedrijf. Hieronder scharen we alle activa, na aftrek van de schulden.

Wanneer de koers-boekwaardeverhouding lager is dan 1, betekend dit dat investeerders het bedrijf lager waarderen dan de som van al haar bezittingen. Vaak zal dit het gevolg zijn van slechte financiële vooruitzichten, vervelende rechtszaken of simpelweg een fout van de markt. Ben je aan het waardebeleggen, vorm dat laatste natuurlijk een gouden kans, maar bestudeer het onderliggende bedrijf altijd goed want een vergissing hier kan een dure blijken.

Ratio vreemd en eigen vermogen

Wanneer je gaat waardebeleggen is het belangrijk om te weten hoe een onderneming haar bezittingen heeft gefinancierd. De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen is daarbij vooral een waarschuwingssignaal: wanneer een ondernemer verhoudingsgewijs significant meer vreemd vermogen gebruikt dan vergelijkbare ondernemingen kan dat een teken zijn dat de onderneming op het punt staat onder een schuldenlast te bezwijken.

Vrije geldstroom of ‘free cash flow’

Wanneer je de kosten van een jaar aftrekt van de ontvangsten in diezelfde periode krijg je de vrije geldstroom. Om deze exact te bepalen neem je de investeringen en desinvesteringen mee, maar laat je de afschrijvingen buiten beschouwing. De vrije geldstroom is in het waardebeleggen een belangrijk begrip aangezien de gerapporteerde winst van een onderneming onderhevig is aan allerlei boekhoudkundige begrippen. Hierdoor kan een onderneming in theorie een gigantische winst rapporteren terwijl de bankrekening langzaam leegloopt.

PEG ratio

De PEG ratio is de ratio tussen de koers-wintsverhouding (price-earnings of ‘PE’) en de verwachte winstgroei (growth of ‘G’). Deze ratio verteld je hoe de waardering van een aandeel zich verhoudt tot de verwachte winstgroei en dus ook hoeveel investeerders voor deze groei willen betalen. Een lage PEG ratio zou in theorie moeten betekenen dat je minder betaald voor toekomstige wintsgroei, maar de kanttekening is dat de groeiprognoses van aandelenanalisten af komen die het niet altijd bij het juiste eind zullen hebben. Voor het waardebeleggen wordt de PEG ratio vooral gebruikt om te controleren of een hoge koers-winstverhouding voor een aandeel gebaseerd is op verwachtte omzetgroei. Zo nee, is het aandeel meestal niet geschikt voor waardebeleggen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.