Klimaatrisico's beoordelen

Vaak worden beleggers aangespoord om een stimulerende rol te spelen in de transitie naar een duurzamer samenleving. Maar hoe kunnen zij eigenlijk hun portefeuille beschermen en waarde behouden temidden van veranderend klimaatbeleid, vraagt Belinda Gan, Product Manager Global Sustainability bij Schroders, zich af.

Prominent thema

Klimaatrisico staat steeds prominenter op de agenda van beleggers, die beseffen dat striktere regulering impact heeft op hun portefeuille. De integratie van het risico van klimaatverandering in beleggingsbeslissingen is al gemeengoed. Op de klimaattop in Parijs zijn de deelnemers overeengekomen om per 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 60% te reduceren. Als de groei van de wereldbevolking tot die tijd wordt meegerekend, komt het op een reductie van 80% per hoofd van de bevolking neer.

Beginjaren hebben meeste impact

Klimaatttrends zijn langetermijnprocessen, die meerdere decennia omvatten. Maar de beginjaren van een transitie zijn het meest kritisch, meent Gan. Het keerpunt waarbij wordt overgestapt van een traditionele fossiele brandstoffen infrastructuur naar een duurzame wereldeconomie met een lage CO2-uitstoot, brengt een snelle aanpassing van waarderingen en kapitaalstromen met zich mee.

Die transitie duurt jaren. Het is ook nog de vraag of de politiek de moed heeft om een beleid te voeren dat nodig is om zo’n transitie door te voeren. Maar de kans daarop groeit met de tijd. Beleggers moeten zich daarom bewust zijn van wat dit voor hun portfolio betekent.

Klimaatrisico mag niet langer genegeerd worden door beleggers. Maar het antwoord op de vraag hoe dit risico het beste gemeten en beheerst kan worden is niet eenduidig. Belangrijk is dat de de risico’s die zich in de portfolio voordoen, geïdentificeerd en geëvalueerd worden, dat bekeken wordt hoe ze impact hebben op rendementen op de korte en de lange termijn en hoe ze effectief gemanaged kunnen worden.  Gan stelt een vijfstappenplan voor:

1. Desinvesteer

Beperken of uitsluiten van blootstelling aan bedrijven of sectoren die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

2. Carbon footprint

Meten van de carbon footprint van een portfolio, met het oog op risicobeheersing.

3. Lage CO2-uitstoot oplossingen

Beleg in technologieën en oplossingen die de transitie naar een duurzame economie mogelijk maken. Voorbeelden zijn herwinbare energie, oplossingen voor energie-efficiëntie en groene obligaties.

4. Betrokkenheid en actief aandeelhouderschap

Maak actief gebruik van de aandeelhoudersrechten om meer transparantie te vragen op het gebied van broeikasemissie en klimaatbeleid.

5. Intergratie van klimaatrisico

Begrijp en identificeer het klimaatrisico in een portefeuille en integreer die resultaten bij de beleggingsbeslissingen.

Bron: Schroders

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.