2018 economisch gunstig

De economische vooruitzichten voor 2018 zijn wereldwijd positief. Voor beleggers is dat normaal goed nieuws. Maar dat mag u volgens het World Economic Forum niet blind maken voor de vele gevaren die om de hoek loeren en die er snel kunnen voor zorgen dat de kansen ook voor beleggers weer gaan keren. Dat blijkt uit het pas verschenen Global Risks Report 2018.

Geopolitieke toestand erg verslechterd

Dit jaarlijkse rapport biedt een overzicht van de verwachtingen van meer dan 1.000 experts en decision makers uit de hele wereld. Er blijkt overduidelijk uit dat de wereld het moeilijk heeft met het steeds snellere tempo waartegen alles verandert. Volgens 60% van de respondenten hinken nogal wat systemen tegen hun grenzen aan en zijn op diverse fronten de risico’s sterk aan het toenemen. Het pessimisme dat uit het rapport naar voor komt is vooral te wijten aan de verslechterende geopolitieke toestand, die volgens liefst vier op vijf respondenten op één of andere manier ook oorlogsgevaar inhoudt.

Lees meer: Wat zijn de werkelijke oorzaken van het wereldwijde opkomende protectionisme

Milieurisico’s

Ook milieurisico’s blijven voor grote bezorgdheid zorgen. De respondenten die in het rapport aan bod komen vrezen dat de risico’s op extreme weersomstandigheden, op het verlies van de biodiversiteit en op grote natuurrampen enorm zijn toegenomen en ze vrezen ook dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen tegen de klimaatverandering en dat de wel al genomen maatregelen niet ver genoeg gaan of niet snel genoeg worden geïmplementeerd.

Lees meer: Duurzaamheid: steeds belangrijker criterium voor beleggers

Te sterke afhankelijkheid van technologie

Ee ander belangrijk probleem vormen met name ook voor bedrijven de cyberaanvallen en de te grote afhankelijkheid van technologie. Het rapport wijst er weliswaar op dat het het cyberrisicobeheer aan het verbeteren is, maar geeft toch ook aan dat ondernemingen en overeid niet mogen nalaten daarin nog veel meer te gaan investeren. Een belangrijk risico waar het rapport ook voor waarschuwt is trouwens dat als het economisch beter gaat niet genoeg wordt gekeken naar de noodzaak om de structurele risico’s van de wereldwijde economische en financiële systemen aan te pakken.

Momentum

Professor Klaus Schwab, de oprichter en voorziter van het World Economic Forum, waarschuwt op basis van dit alles zelfs voor het gevaar dat ons hele economische systeem in elkaar zou kunnen klappen. “Allemaal samen”, zo schrijft hij, “hebben we nochtans de middelen en de nieuwe wetenschappelijke en technologische kennis om dat te voorkomen. Maar de uitdaging bestaat erin om daarvoor ook de wil op te brengen en te beseffen dat we het momentum om te werken aan een gezamenlijke toekomst niet mogen laten voorbijgaan.”

Hij benadrukt ook dat het rapport, dat trouwens ook tien “what if” scenario’s bevat met daarbij onder andere dat van een nieuwe wereldwijde economische en financiële crisis en dat van een oorlog zonder regels, niet bedoeld is om paniek te zaaien, maar wel als basis om “wakker te blijven” en grondig na te denken over de toekomst.

Geert Degrande

Geert Degrande is al 37 jaar actief als freelancejournalist, copywriter, blogger, vertaler en ghostwriter. Economie en finance en HR zijn zijn belangrijkste specialisatiedomeinen. Hij heeft als eindredacteur van Test-Aankoop Invest, als redacteur van CFO Magazine en FD Magazine en als redacteur van Logic-Immo ook ruime ervaring in de financiële- en de vastgoedwereld.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.