Oh oh, Ad Blocker gedecteerd!
Het lijkt erop dat je een Ad Blocker gebruikt op De Beleggersgids. Gelieve de Ad Blocker uit te schakelen en advertenties toe te laten op onze website. De Beleggersgids is afhankelijk van inkomsten uit advertenties om jou alle artikels gratis te brengen. Gun je ons geen inkomsten? Ga verder
Investeren met beperkte risico’s in film en muziek via de Tax Shelter

In 2004 riep de Federale Overheid de Tax Shelter in het leven. Het doel van deze operatie 'Tax shelter' is een fiscale regeling uit te werken die de productie van audiovisuele en cinematografische werken aanmoedigt.

Door mee te stappen in de productie van dergelijk audiovisueel project kan een vennootschap een vrijstelling krijgen van haar belastbare gereserveerde winst tot maar liefst 150% van de sommen die voor de productie zijn betaald. De wetgever voorzag dat er bovendien slechts beperkte financiële risico’s zouden zijn voor de investeerders.

Hoe werkt het?

Schema Tax Shelter

Afbeelding: bron FOD Financiën

Alle binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen komen voor deelname aan de Tax Shelter in aanmerking. Er zijn wel enkele uitzonderingen, namelijk: de ondernemingen die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken hebben en de televisieomroepen zelf. Dat is de logica zelve.

Naast enkele formele regels zijn de twee belangrijkste aandachtspunten voor deelname aan een tax shelter dat een vennootschap die wil investeren moet: de zogenaamde “onaantastbaarheidsvoorwaarde” nakomen tot op de datum waarop het laatste attest wordt ontvangen. 

Dit betekent dat de vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief van de balans moet staan en niet tot grondslag mag dienen voor de berekening van enige beloning of toekenning én dat de schuldvorderingen en eigendomsrechten die werden verkregen bij het sluiten of de uitvoering van de raamovereenkomst gebruiken voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België en in volle eigendom behouden totdat het werk af is. 

Deze periode van onoverdraagbaarheid van de schuldvorderingen en eigendomsrechten op het werk is echter beperkt tot een ononderbroken periode van 18 maanden vanaf de datum waarop de raamovereenkomst werd gesloten. Zo vormt deze geen belemmering voor het vrij verkeer van kapitalen, goederen en diensten.

Als een van deze voorwaarden gedurende een boekjaar niet langer wordt nageleefd, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van dat belastbare tijdperk en dat kan dus een serieuze slok op de borrel schelen.

Lees meer: De Tax Shelter in een nieuw kleedje sinds 1 januari 2015

Waarin mag men investeren?

De tax shelter dekt Investeringen in binnenlandse vennootschappen en in Belgische divisies van buitenlandse vennootschappen, die in hoofdzaak audiovisuele werken produceren.

Een belangrijk detail: u televisieomroepen vallen buiten deze regeling. Een televisieomroep of een onderneming die verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen wordt niet als een vennootschap voor de productie van audiovisuele werken beschouwd. 

Bovendien mag op het moment dat de raamovereenkomst wordt gesloten, de partner in de tax shelter geen achterstallen hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Wat verstaan we onder audiovisuele productie?

  • een fictiefilm (lange, gemiddelde en korte duurtijd), een documentaire of een animatiefilm voor bioscopen
  • een animatieserie voor televisie
  • een documentaire voor televisie
  • een langspeelfilm voor televisie
  • een kinder- of jeugdreeks

Daarnaast moet de productie door de bevoegde diensten van de Vlaamse, Franse of Duitse Gemeenschap zijn erkend als ‘Europees werk’ zoals bedoeld in de richtlijn “Televisie zonder grenzen” van 3 oktober 1989 (89/552/EEG). 

Wil u meer info over de regeling Tax Shelter? Neem dan een kijkje op de site van de FOD Financiën voor alle details en enkele cijfervoorbeelden.

Karl Odent

Karl begeleidt ondernemers, managers en medewerkers om binnen hun organisatie op zoek te gaan naar 'sales opportuniteiten'.

De Beleggersgids

Heldere en begrijpbare kennis, inzichten, inspiratie en nieuws over investeren in vastgoed, beleggingen, investeringen en geld.

Al 8.011 abonnees en groeiend

Top
×

De interessantste artikels wekelijks in je mailbox? Schrijf je in!

Ik ga akkoord met de voorwaarden
×

De interessantste artikels in je mailbox.

Ik ga akkoord met de voorwaarden