Oh oh, Ad Blocker gedecteerd!
Het lijkt erop dat je een Ad Blocker gebruikt op De Beleggersgids. Gelieve de Ad Blocker uit te schakelen en advertenties toe te laten op onze website. De Beleggersgids is afhankelijk van inkomsten uit advertenties om jou alle artikels gratis te brengen. Gun je ons geen inkomsten? Ga verder

Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

 • -  Goedkeuring brutodividend van € 0,90

 • -  Goedkeuring voorgestelde benoemingen

De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2015, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van € 0,90 per aandeel.

De dividend ex-date is 12 mei 2016. Het dividend zal betaalbaar zijn op 17 mei 2016 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis, KBC Bank en Belfius Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN-AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.

De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015, en heeft het remuneratieverslag 2015 goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2015 en heeft de vergoedingen van de Bestuurders en de Commissaris goedgekeurd.

De vergadering heeft het aantal bestuurders verhoogd van veertien naar vijftien en heeft de volgende voorstellen aanvaard:

 • -  mevr. Emilie van de Walle de Ghelcke en de heren Christophe Jacobs van Merlen en Henri

  Jean Velge worden als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone

  Algemene Vergadering in 2020;

 • -  mevr. Celia Baxter, Pamela Knapp en Martina Merz worden als onafhankelijk bestuurder

  benoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2020;

 • -  de opdracht van Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, wordt

  hernieuwd voor een periode van drie jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2019.

  Lady Barbara Judge en de heren François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke, Baudouin Velge, en Manfred Wennemer waren niet herverkiesbaar of wensten hun mandaat niet te hernieuwen.

  Gerelateerd persbericht: 26 februari 2016: Raad van Bestuur

  De vergadering heeft - voor zover als nodig - alle VVPR strips uitgegeven door Bekaert afgeschaft.

  Vandaag vond ook een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. De vergadering heeft de aan de Raad van Bestuur verleende machtigingen hernieuwd om eigen aandelen in te kopen en het maatschappelijk kapitaal te verhogen (toegestane kapitaal), en de statuten gewijzigd inzake machtiging tot vervreemding van eigen aandelen.

550 lezers bereikt
De Beleggersgids Redactie

1. Like onze Facebook pagina
2. Volg ons op Twitter
3. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven
4. Plaats een berichtje op ons forum

De Beleggersgids

Heldere en begrijpbare kennis, inzichten, inspiratie en nieuws over investeren in vastgoed, beleggingen, investeringen en geld.

Al 8.011 abonnees en groeiend

Top
×

De interessantste artikels wekelijks in je mailbox? Schrijf je in!

Ik ga akkoord met de voorwaarden
×

De interessantste artikels in je mailbox.

Ik ga akkoord met de voorwaarden